Sagsnummer: 2001-0014

Ingen kritik af TV 2. Klagerne havde fået mulighed for at kommentere indholdet.

25-10-2001

Klagerne klagede over, at tv-stationen havde fremsat en udtalelse, der havde karakter af en beskyldning mod klagerne for et meget alvorligt strafbart forhold. Udsagnet var efter klagernes opfattelse udokumenteret og derfor i strid med god presseskik. Pressenævnet fandt, at det påklagede udsagn var udtryk for tv-stationens vurdering af den pågældende sag – en vurdering, der …

Klagerne klagede over, at tv-stationen havde fremsat en udtalelse, der havde karakter af en beskyldning mod klagerne for et meget alvorligt strafbart forhold. Udsagnet var efter klagernes opfattelse udokumenteret og derfor i strid med god presseskik. Pressenævnet fandt, at det påklagede udsagn var udtryk for tv-stationens vurdering af den pågældende sag – en vurdering, der i det væsentlige var baseret på udtalelser fra en kontorchef fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, der var tilsynsmyndighed i forhold til det pågældende projekt. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at klagerne havde fået mulighed for at kommentere de kritikpunkter, som TV 2 rejste i udsendelsen. Nævnet fandt, at tv-stationen ved fremsættelsen af det pågældende udsagn ikke havde handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0014.

Del på sociale medier ved at klikke her: