Sagsnummer: 2000-0142

Ingen kritik af TV 2. Skjulte optagelser.

19-06-2001

Klager klagede over, at der var anvendt skjult kamera ved optagelserne til udsendelsen og at udsendelsen gav et misvisende og krænkende billede af foreningen samt at udsendelsen havde det formål, at stille foreningen og dens medlemmer i det dårligst mulige lys.

Pressenævnet fandt, at der er en klar samfundsmæssig interesse i omtale af, om Pædofilgruppen efterlever den formålsparagraf, der er fastsat for foreningens virksomhed. Nævnet var enige i, at brug af skjult kamera i en sag som den foreliggende indebærer et misbrug af andres tillid. Nævnet fandt imidlertid under de foreliggende omstændigheder ikke grundlag for at udtale kritik i den anledning. Der var enighed i nævnet om at tv-stationen burde have udfoldet yderligere bestræbelser på at få indhentet kommentarer fra foreningen – Pressenævnet fandt dog heller ikke på dette punkt tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af tv-stationen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0142.

Del på sociale medier ved at klikke her: