Sagsnummer: 2018-80-0121

Kandidater til forbrugerrepræsentantsvalg har ikke retlig interesse

23-05-2018

Flere kandidater til HORORs forbrugerrepræsentantsvalg klagede til Pressenævnet over Havnefrontens omtale i relation til valget af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen for HOFORs vand- og spildevandsselskaber. Klagerne mente, at deres modkandidat, der er ejer og chefredaktør for Havnefronten, har ført politisk kampagne gennem Havnefronten. Pressenævnet afviser at behandle klagen, fordi klagerne hverken direkte eller indirekte er nævnt i artiklerne og derfor ikke har retlig interesse.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: