Sagsnummer: 2010-6-1078

Klage over Radionyt.com afvist, da internetsiden ikke var anmeldt til Pressenævnet efter MAL § 8, stk. 1, og derfor uden for nævnets kompentence.

15-11-2010

Euranet klagede til Pressenævnet over artiklen ”EU-radio udvider sendetiden” på radionyt.com.

Pressenævnets formand udtaler:
Da den internetside, hvorpå den pågældende artikel er bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1. 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2010-6-1078.

Del på sociale medier ved at klikke her: