Sagsnummer: 2007-6-0547

Klage over www.tv2.dk. Afvist idet uredigerede debatindlæg på blog-sektionen ikke var omfattet af medieansvarsloven og derved faldt uden for Pressenævnets kompetence.

07-10-2007

Klager klagede over et blogindlæg på www.tv2.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det er Pressenævnets opfattelse, at debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg, ikke er omfattet af medieansvarsloven, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation. Blog-sektionen på www.tv2.dk er en sådan uredigeret envejskommunikation, at debatsiden ikke er omfattet af medieansvarsloven. Klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0547.

Del på sociale medier ved at klikke her: