Sagsnummer: 15-70-00755

Klager ønsker at få sit navn og foto offentliggjort

10-02-2015

Se og Hør fik kritik af Pressenævnet og bragte kendelsen på forsiden af seoghoer.dk. Klager er utilfreds med, at Se og Hør ikke samtidigt bragte hendes navn og et foto, så læserne kunne se, hvem det drejer sig om. Pressenævnet finder, at Se og Hør har fulgt nævnets retningslinjer.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet vil kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.

 

Det fremgår af medieansvarslovens § 49, at nævnet kan pålægge redaktøren for det indklagede massemedie snarest muligt at offentliggøre en kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang. En sådan offentliggørelse skal ske uden kommenterende tilføjelser og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.
Pressenævnet finder, at Se og Hør har bragt kendelsen på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges på seoghoer.dk. Kendelsen har været bragt på forsiden af seoghoer.dk og har ligget der i flere dage.
Det bemærkes, at Pressenævnet i sin kendelse ikke har pålagt Se og Hør at bringe et billede af [Klager].
Videre finder nævnet, at [Klager] ikke kan stille krav til, hvorledes nævnets kritik skal formuleres. Pressenævnet har i den påklagede kritik valgt ikke at omtale [Klager] ved navn, og Se og Hør har bragt Pressenævnets kendelse med den korrekte ordlyd.
Anmodningen om genoptagelse afvises.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00755.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: