Sagsnummer: 2001-0019

Krav på genmæle i Randers Amtsavis. Faktisk forkert oplysning.

14-09-2001

Klager klagede over en artikel, der indeholdt oplysninger om klageren i forbindelse med en straffesag mod pågældende. Endvidere blev der klaget over bladets afvisning af at bringe et genmæle. Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at byrettens dom var blevet lagt til grund ved sagens afgørelse. Nævnet fandt ikke ud fra det i sagen foreliggende, at bladet havde …

Klager klagede over en artikel, der indeholdt oplysninger om klageren i forbindelse med en straffesag mod pågældende. Endvidere blev der klaget over bladets afvisning af at bringe et genmæle. Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at byrettens dom var blevet lagt til grund ved sagens afgørelse. Nævnet fandt ikke ud fra det i sagen foreliggende, at bladet havde tilsidesat god presseskik, men at bladet vedrørende klager havde bragt en faktisk forkert oplysning, som hun var berettiget til efter påkrav at få optaget i bladet som genmæle, jf. medieansvarslovens § 39.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0019.

Del på sociale medier ved at klikke her: