Sagsnummer: 2002-0096

Kritik af Århus Stiftstidende. Billedbrug – billede taget på privat grund.

26-11-2002

Et ægtepar klagede over en artikel om en nabostrid, idet de fandt, at artiklen indeholdt forkerte oplysninger, som de ønskede genmæle overfor. Desuden klagede parret over anvendelsen af et billede, der var taget af hustruen, mens hun befandt sig på deres private grund.

Pressenævnet fandt, at bladet havde handlet i strid med god presseskik ved at bringe billedet, idet klageren befandt sig på egen grund, og da klagerne over for bladet havde protesteret imod, at det pågældende billede af klageren blev vist i tilknytning til artiklen. Derudover havde bladet ikke handlet i strid med god presseskik.
Nævnet fandt ikke, at der var grundlag for genmæle over for artiklens oplysninger.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0096.

Del på sociale medier ved at klikke her: