Sagsnummer: 2003-0053

Kritik af B.T. Påstand om, at K skulle være kommet med falske anklager.

21-08-2003

Klager klagede over en artikel i bladet, hvori det bl.a. fremgik, at klager skulle være fremkommet med falske anklager i forhold til, at en kendt racerkører bevidst skulle have påkørt en kvindelig official. Da Kartingudvalget og Amatør- og Ordensudvalget ikke i deres afgørelser havde taget stilling til, om den kvindelige official var blevet ramt af …

Klager klagede over en artikel i bladet, hvori det bl.a. fremgik, at klager skulle være fremkommet med falske anklager i forhold til, at en kendt racerkører bevidst skulle have påkørt en kvindelig official.
Da Kartingudvalget og Amatør- og Ordensudvalget ikke i deres afgørelser havde taget stilling til, om den kvindelige official var blevet ramt af racerkørerens bil, fandt nævnet, at der ikke var belæg for udsagnet om, at klager havde fremsat falske anklager, og at klager skulle have gjort dette for at hævne sig. Nævnet fandt heller ikke belæg for et udsagn om, at klager skulle have fremsat trusler mod et kartingudvalgsmedlem. Nævnet fandt, at bladet derved havde handlet i strid med god presseskik og udtalte sin kritik.
Nævnet fandt endvidere, at de pågældende oplysninger var af en sådan karakter, at bladet inden offentliggørelsen burde have efterprøvet disse ved forelæggelse for klager. Da bladet havde undladt dette, havde bladet også på dette punkt handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.
Derudover havde bladet ikke tilsidesat god presseskik.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0053.

Del på sociale medier ved at klikke her: