Sagsnummer: 2001-0054

Kritik af Ekstra Bladet. Beskyldninger i satirisk form.- Dissens.

14-09-2001

Klagerne anførte, at artiklen indeholdt oplysninger, der var skadelige for klagerne.

Endvidere klagede klagerne over, at bladet ikke havde efterprøvet rigtigheden af oplysningerne og derved tilsidesat god presseskik. Tre medlemmer fandt, at bladet ved at videregive de meget krænkende oplysninger om journalistpraktikanten (K1) uden i tilstrækkelig grad at have efterprøvet disse inden offentliggørelsen havde handlet i strid med god presseskik. Disse medlemmer fandt endvidere, at bladet i den efterfølgende kommentar, hvor der i satirisk form blev fremsat beskyldninger mod bladets chefredaktør [K2] i tilknytning til de alvorlige beskyldninger mod journalistpraktikanten, havde overskredet grænsen for, hvad en satirisk kommentar bør indeholde. Bladet havde herved handlet i strid med god presseskik, og disse medlemmer fandt derfor, at nævnet på dette punkt måtte udtale kritik af bladet. Et medlem fandt ikke, at Ekstra Bladets omtale af læserbrevet i Ugebladet i Hørsholm var fremstillet på en sådan måde, at den gav indtryk af, at det var faktiske forhold, der omtaltes. Der var tale om en satirisk fremstilling, der i lige så høj grad var rettet mod Ugebladet og mod bestyrelsen i Klub 2980, der lagde navn til læserbrevet og den såkaldte pressemeddelelse. Da artiklen endvidere var trykt på Ekstra Bladets side 2, der blandt bladets læsere er kendt som forum for grovkornet og ofte plat satire, var der ingen grund til at antage, at bladets læsere ville tage ordlyden for pålydende. Der var derfor intet grundlag for at konstatere, at bladet skulle have tilsidesat god presseskik. Der blev afsagt kendelse efter stemmeflertallet, og Pressenævnet udtalte sin kritik af Ekstra Bladet. Dissens.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0054.

Del på sociale medier ved at klikke her: