Sagsnummer: 2001-0050

Kritik af Ekstra Bladet. Manglende høring før offentliggørelse.

11-10-2001

Klageren havde anført, at såvel artiklens indhold som bladets samlede adfærd i forbindelse med offentliggørelsen var i strid med god presseskik. Klager henviste til, at bladet havde bragt en historie om to politibetjentes upassende opførsel overfor et forældrepar i forbindelse med meddelelse om deres datters selvmord uden at få oplysningerne bekræftet af forældrene. Pressenævnet fandt, …

Klageren havde anført, at såvel artiklens indhold som bladets samlede adfærd i forbindelse med offentliggørelsen var i strid med god presseskik. Klager henviste til, at bladet havde bragt en historie om to politibetjentes upassende opførsel overfor et forældrepar i forbindelse med meddelelse om deres datters selvmord uden at få oplysningerne bekræftet af forældrene. Pressenævnet fandt, at bladet forud for offentliggørelsen af de meget alvorlige beskyldninger burde have kontaktet forældrene for at få bekræftet oplysningerne. Ved at undlade dette havde bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at bladets forelæggelse af oplysningerne for Politimesteren i Nakskov ikke kunne fritage bladet for at søge oplysningerne bekræftet hos forældrene. I medfør af medieansvarslovens § 49 pålagdes det herefter den ansvarshavende redaktør af bladet at offentliggøre et resumé af Pressenævnets kendelse.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0050.

Del på sociale medier ved at klikke her: