Sagsnummer: 2001-0030

Kritik af Fredericia Dagblad. Ingen klar almen offentlig interesse.

14-09-2001

Klageren klagede på vegne af sin datter, som også er datter af omtalte person i artiklen. Klageren anførte bl.a., at artiklen, der gennem et interview med omtalte persons bedste ven, beskrev dennes personlige problemer og selvmord, var krænkende og manglede respekt for privatlivets fred, og at bladet havde "udstillet" et ulykkeligt menneske, som ikke havde …

Klageren klagede på vegne af sin datter, som også er datter af omtalte person i artiklen. Klageren anførte bl.a., at artiklen, der gennem et interview med omtalte persons bedste ven, beskrev dennes personlige problemer og selvmord, var krænkende og manglede respekt for privatlivets fred, og at bladet havde "udstillet" et ulykkeligt menneske, som ikke havde mulighed for at forsvare sig. Pressenævnet udtalte, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Selvmord bør ikke omtales, medmindre klar almen interesse kræver eller begrunder offentlig omtale, og i så fald bør omtalen være så skånsom som mulig. Pressenævnet fandt, at der ikke forelå en klar almen interesse, der kunne begrunde en offentlig omtale af omtaltes selvmord, den meget detaljerede beskrivelse af omstændighederne i forbindelse hermed og af hans person i øvrigt. Nævnet fandt endvidere, at der ikke var knyttet nogen almen interesse til offentliggørelsen af billedet af afdøde. Nævnet fandt, at bladet ved offentliggørelsen af artiklen og det ledsagende billede af afdøde havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik af bladet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0030.

Del på sociale medier ved at klikke her: