Sagsnummer: 2001-0055

Kritik af Lokalavisen Sydkysten. Manglende forelæggelse for klagerne.

11-10-2001

Klagerne klagede over, at artiklens overskrift virkede anstødelig og gav indtryk af, at en voldsepisode, hvor klagerne skulle have udøvet vold, rent faktisk havde fundet sted. Der var endvidere klaget over, at man i bladet havde lagt til grund som en kendsgerning, at klagerne skulle have chikaneret og forfulgt naboen. Nævnet fandt med hensyn til …

Klagerne klagede over, at artiklens overskrift virkede anstødelig og gav indtryk af, at en voldsepisode, hvor klagerne skulle have udøvet vold, rent faktisk havde fundet sted. Der var endvidere klaget over, at man i bladet havde lagt til grund som en kendsgerning, at klagerne skulle have chikaneret og forfulgt naboen. Nævnet fandt med hensyn til sidstnævnte, at bladet ikke havde haft fornødent belæg for at lægge til grund som et faktum, at klagerne stod bag chikane og forfølgelse af naboen. Nævnet fandt endvidere, at bladet burde have forelagt oplysningen om voldsanmeldelse og dens indhold for klagerne, inden offentliggørelsen af artiklen. Nævnet fandt, at bladet på disse punkter havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0055.

Del på sociale medier ved at klikke her: