Sagsnummer: 2003-0051

Kritik af MOMENT – ej genmælekrav. Redigeret overskrift, brug af illustration. Dissens.

30-07-2003

Klagerne – to studerende – klagede over, at bladet havde redigeret i overskriften på deres artikel samt havde lavet en illustration til artiklen, som klagerne fandt gav artiklen en anden mening. Det fremgik af sagen, at klagerne og bladet havde indgået en kontrakt, hvorefter artiklen ikke måtte trykkes, før forfatterne har godkendt den endelige redigering. …

Klagerne – to studerende – klagede over, at bladet havde redigeret i overskriften på deres artikel samt havde lavet en illustration til artiklen, som klagerne fandt gav artiklen en anden mening.
Det fremgik af sagen, at klagerne og bladet havde indgået en kontrakt, hvorefter artiklen ikke måtte trykkes, før forfatterne har godkendt den endelige redigering.
Pressenævnet fandt, at bestemmelsen i den mellem bladet og klagerne indgåede kontrakt om, at artiklen ikke måtte trykkes, før forfatterne havde godkendt den endelige redigering, måtte forstås således, at dette gjaldt i forhold til artiklens sproglige indhold, overskrifter, fremhævelser, illustrationer samt lay-out. Da bladet ikke havde indhentet klagernes samtykke til at ændre en del af overskriften til kursiv og til at bringe illustrationen, havde bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik af bladet.
Under hensyn til den udtalte kritik, fandt nævnet ikke anledning til særskilt at efterkomme klagernes anmodning om genmæle.
Dissens.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0051.

Del på sociale medier ved at klikke her: