Sagsnummer: 10-70-00012

Kritik af TV 2 for at genanvende klip af en kvindes sygdomsfortælling i en satirisk sammenhæng uden kvindens tilladelse

21-12-2010

Klager – en person – klagede over udsendelsen ”Natholdet” på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1. Endvidere er det Pressenævnets opfattelse, at der må indrømmes medierne vide rammer med hensyn til satiriske gengivelser eller kommentarer i forhold til personer eller begivenheder.
Efter parternes oplysninger lægges det til grund, at det anvendte klip af [Klager] stammede fra udsendelsen ”Go’ Aften Danmark” af 11. marts 2004. Klager medvirkede frivilligt i udsendelsen. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at klager har indgået aftale om, at klippet ikke måtte genanvendes. Uanset dette finder nævnet, at det må bero på en konkret vurdering, om det var berettiget at genanvende klippet med klager, uden at indhente nyt samtykke fra hende.
Klippet stammer fra en udsendelse, hvor [Klager] valgte at stå frem og fortælle om sin sygdom. Pressenævnet finder, at TV 2 ikke har været berettiget til uden [Klager]s samtykke at bringe klippet i en satirisk sammenhæng. Da TV 2 ikke har indhentet klagers samtykke til anvendelsen, udtaler nævnet sin kritik af TV 2.
I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 og sputnik.dk at offentliggøre et kendelsesresume. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 10-70-00012.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: