Sagsnummer: 15-70-00838

Kritisk omtale af selvmord

30-10-2015

TV 2 sendte udsendelsen ”Teenage-selvmordene” om et procentvis højere antal selvmord blandt unge i Ringkøbing-Skjern Kommune i forhold til resten af landet. I den forbindelse blev en navngiven piges selvmord omtalt imod familiens ønske. Selv efter TV 2 havde modtaget en klage fra familien, blev udsendelsen genudsendt. Nævnet har kritiseret TV 2.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

[Klager] har oplyst, at to personer kort efter [Datter]s død indfandt sig ved familiens hjem og oplyste at være journalister ved TV 2. TV 2 har oplyst, at TV 2 ikke kender til dette, og at de to personer ikke er fra TV 2. Nævnet finder på grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet ikke at kunne tage stilling til, hvorvidt de to personer var journalister ved TV 2 eller eventuelt blot udgav sig for at være det.
På grund af ovennævnte bevismæssige begrænsninger har nævnet endvidere ikke mulighed for at tage stilling til klagen over, at TV 2 skulle have taget kontakt til [Datter]s skolekammerater i forbindelse med forberedelsen af udsendelsen. Nævnet finder ikke, at det forhold i sig selv, at [Datter]s klasse efterfølgende medvirkede i en anden udsendelse på TV 2, er tilstrækkeligt til at fastslå, at dette skulle være tilfældet.

God presseskik – selvmord
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at selvmord ikke bør omtales, medmindre klar almen interesse kræver eller begrunder offentlig omtale, og i så fald bør omtalen være så skånsom som mulig. Ofre for forbrydelser eller ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede. Ved indsamling og formidling af billedmateriale, herunder amatørbilleder, skal der vises hensynsfuldhed og takt, jf. punkterne B.2 og B.3.
Pressenævnet finder generelt, at afdækning af årsagerne til unges selvmord – herunder en høj regional forekomst af selvmord – er et emne af væsentlig offentlig interesse. Nævnet finder imidlertid, at det havde været muligt for TV 2 at afdække de i udsendelsen rejste problemstillinger uden konkret omtale af [Datter]s selvmord med nævnelse af hendes fornavn, omtale af mindeoptoget efter hendes død og hendes afskedsvideo.
Det forhold, at selvmordet måtte have haft stor betydning i lokalsamfundet og er blevet omtalt i lokalpressen og på de sociale medier, findes ikke at være tilstrækkeligt til at tilsidesætte udgangspunktet om, at omtale af selvmord i medierne bør undgås. Pressenævnet finder således ikke, at den generelle almene interesse kan begrunde offentlig omtale af det konkrete selvmord som sket.
I lyset af familiens forudgående korrespondance med TV 2, hvor TV 2 blev orienteret om, at familien dels ikke ønsker kontakt til medier, dels konkret får afslag på at få tilladelse til at vise datterens videooptagelse, finder Pressenævnet ikke, at familiens manglende svar på TV 2s henvendelse af 18. maj 2015 kan betragtes som et stiltiende samtykke.
Nævnet finder heller ikke, at [Klager]s kortfattede indlæg på Facebook kan tages som udtryk for, at familien er indforstået med offentlig omtale af selvmordet. Der foreligger heller ikke i øvrigt oplysninger om, at familien skulle have medvirket til eller foranlediget offentlig omtale af selvmordet.
Pressenævnet udtaler herefter kritik af TV 2 for imod familiens ønske at omtale selvmordet ved nævnelse af afdødes navn og omtale af mindeoptoget i anledning af hendes død og hendes afskedsvideo og for herved ikke at udvise det fornødne hensyn over for afdødes familie. I den forbindelse bemærkes det, at TV 2 selv efter at være blevet bekendt med klagen til Pressenævnet genudsendte udsendelsen.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre følgende på TV 2. Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest og på et tidspunkt tæt på samme tidspunkt som den kritiserede udsendelse og bringes i følgende udformning:

Speak til et stillbillede af Pressenævnets logo:
”TV 2 har fået kritik af Pressenævnet for en udsendelse, der blev sendt i juni måned.”

Billedet skifter til stillbilleder eller levende billeder fra den kritiserede udsendelse. Billederne må ikke indebære en krænkelse af klager og bør ikke afbillede personer af hensyn til risikoen for forveksling.

Herunder oplæses:
”I juni måned bragte TV 2 dokumentarprogrammet ”Teenageselvmordene”.
Udsendelsen handler om, at der blandt unge i Ringkøbing-Skjern Kommune procentvis er et højt antal selvmord sammenlignet med resten af landet.
Imod familiens ønske omtalte TV 2 det seneste selvmord begået af en navngiven 16-årig pige.
Det var unødvendigt for udsendelsens vinkel.”
Til et billede af Pressenævnets logo oplæses følgende tekst (teksten skal også fremgå af skærmen):
”Pressenævnet kritiserer TV 2 for at omtale pigen. Nævnet kritiserer også, at TV 2 genudsendte udsendelsen efter at have fået en klage fra familien.”

[Til resten af oplæsningen indsættes et skilt med www.pressenaevnet.dk]
Hele Pressenævnets kendelse kan læses på Pressenævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk”

På TV 2 PLAY offentliggøres følgende:
Kritikken offentliggøres på TV 2 PLAY ved, at der henvises til kritikken i den løbende nyhedsstrøm på tv2play.dk, hvor det øvrige indhold fremgår (siden, der vises ved at klikke på ”se vores indhold” fra forsidebilledet). Henvisningen skal bestå af et billede fra programmet (dog ikke fra omtalen af klagers datter) samt overskriften ”Kritik fra Pressenævnet”, der samtidig fungerer som link. Linket fører hen til en opsætning som det øvrige på TV 2 PLAY med tv-klippet fra offentliggørelsen på TV 2 og følgende programtekst:

”TV 2 har fået kritik af Pressenævnet for en udsendelse, der blev sendt i juni måned.
I juni måned bragte TV 2 dokumentarprogrammet ”Teenageselvmordene”.
Udsendelsen handler om, at der blandt unge i Ringkøbing-Skjern Kommune procentvis er et højt antal selvmord sammenlignet med resten af landet.
Imod familiens ønske omtalte TV 2 det seneste selvmord begået af en navngiven 16-årig pige.
Det var unødvendigt for udsendelsens vinkel.
Pressenævnet kritiserer TV 2 for at omtale pigen. Nævnet kritiserer også, at TV 2 genudsendte udsendelsen efter at have fået en klage fra familien.
Hele Pressenævnets kendelse kan læses på Pressenævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk”

Er udsendelsen fortsat tilgængelig på TV 2 PLAY skal offentliggørelse af nævnets kendelse også vises som en indledning til den pågældende udsendelse eller fremgå som tekst, når nye seere klikker ind for at se udsendelsen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00838.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: