Sagsnummer: 2019-80-0327

Magisterbladet får ikke kritik for artikel om partis kulturpolitik

15-08-2019

Magisterbladet bragte i april måned en artikel, som oplistede kulturpolitiske udmeldinger afgivet fra forskellige medlemmer af et politisk parti. Én af de omtalte politikere klagede til Pressenævnet over, at Magisterbladet i artiklen havde bragt forkerte udsagn om politikerens kulturpolitiske holdning. Pressenævnet fandt, at de påklagede udsagn klart fremstod som Magisterbladets vurdering af politikerens udmeldinger, og nævnet udtalte ikke kritik.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: