Brancheorganisationen Danske Medier anmodede på vegne af række medier Pressenævnet om at få genoptaget behandlingen af seks sager, hvor nævnet udtalte kritik af medierne for ikke at afindeksere artikler fra 2005. Danske Medier henviste, at det er mediernes opfattelse, at nævnet havde lagt en virkning af afindeksering til grund, som ikke er teknisk mulig. Med Danske Mediers oplysninger på vegne af medierne er der tilgået sagen nye oplysninger om grundlaget for afgørelserne om afindeksering og virkningen heraf. Nævnet besluttede at genoptage behandlingen af klagesagerne, da det ikke kunne udelukkes, at de nye oplysninger om den tekniske virkning af en afindeksering kunne have været af betydning for sagernes afgørelse. Klagesagerne skal derfor realitetsbehandles på ny af nævnet.

Hele kendelsen i sag nr. 2022-80-0787 kan hentes her

Hele kendelsen i sag nr. 2022-80-0788 kan hentes her

Hele kendelsen i sag nr. 2022-80-0789 kan hentes her

Hele kendelsen i sag nr. 2022-80-0790 kan hentes her

Hele kendelsen i sag nr. 2022-80-0791 kan hentes her

Hele kendelsen i sag nr. 2022-80-0792 kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: