Sagsnummer: 16-70-00962

Ny klage over øgenavnet ”chikane-manden” behandles ikke igen

17-05-2016

Sjællandske omtalte en landsretsdom og omtalte den dømte som ”chikanemand”. Pressenævnet har tidligere taget stilling til, hvorvidt Sjællandske kunne anvende øgenavnet om klager i forbindelse med avisens omtale af byretsdommen. Ved nævnets tidligere kendelse kritiserede nævnet ikke omtalen. Henset til, at Sjællandske ved omtalen af landsretsdommen har anvendt øgenavnet i samme forbindelse som tidligere, afviser Pressenævnet at behandle klagen.

Pressenævnets formand udtaler:
[Klager] har klaget over, at Sjællandske i maj 2016 igen har anvendt øgenavnet ”Chikanemand” og henvist til nævnets tidligere kendelser af 25. februar 2014 i sag nr. 13-70-00577 og kendelse af 4. februar 2016 i sag nr. 15-70-00870, hvor han havde klaget over Sjællandske Medier.

I Pressenævnets kendelse fra februar 2016 tog nævnet stilling til, hvorvidt Sjællandske kunne anvende øgenavnet ”Chikanemanden” i forbindelse med en omtale af Retten i Næstveds dom af 21. oktober 2015 i sagen, Anklagemyndigheden mod [Klager]. Sjællandske har i maj 2016 igen anvendt øgenavnet i forbindelse med en omtale af Østre Landsrets dom i sagen. Ifølge avisens omtale stadfæstede landsretten byrettens afgørelse fra oktober 2015.
Henset til, at øgenavnet er anvendt i samme forbindelse som ved Pressenævnets kendelse fra februar 2016, dog i forbindelse med landsrettens dom, anses omtalen i maj 2016 heller ikke for at kunne indebærer en overtrædelse af de presseetiske regler.
Klagen afvises herefter som åbenbar grundløs, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 16-70-00962.

Del på sociale medier ved at klikke her: