En person klagede til Pressenævnet over, at en række medier ikke ville slette, anonymisere eller afindeksere en række artikler fra 2005. Artiklerne omtalte alle en straffesag tilbage i 2005, hvor personen var blevet idømt otte års fængsel for i forbindelse med sit arbejde som sygeplejerske at have franarret en 88-årig patient 500.000 kr. og for at have forsøgt at dræbe patienten ved ildspåsættelse af patientens hjem. Personen fik endvidere forbud mod at udøve hverv som sygeplejerske.

Pressenævnet (flertallet) fandt ikke anledning til at udtale kritik af medierne for ikke at slette eller anonymisere artiklerne, men fandt imidlertid efter en samlet vurdering, at det ville have været rimeligt at hindre tilgængeligheden ved at foretage afindeksering af artiklerne. Nævnet lagde vægt på, at der var gået 16 år, siden der faldt dom i sagen, at personen ikke indtog en fremtrædende stilling i samfundet, og at personen ikke var en offentlig person. Et mindretal fandt på baggrund af sagens karakter og alvor ikke anledning til at kritisere medierne.

Hele kendelsen i pdf i sag nr. 2021-80-0667 kan hentes her

Hele kendelsen i pdf i sag nr. 2021-80-0668 kan hentes her

Hele kendelsen i pdf i sag nr. 2021-80-0669 kan hentes her

Hele kendelsen i pdf i sag nr. 2021-80-0670 kan hentes her

Hele kendelsen i pdf i sag nr. 2021-80-0671 kan hentes her

Hele kendelsen i pdf i sag nr. 2021-80-0672 kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: