En kvinde klagede til Pressenævnet over, at en række medier ikke ville slette, anonymisere eller afindeksere en række artikler fra 2005. Artiklerne omtalte alle en straffesag tilbage i 2005, hvor kvinden var blevet idømt otte års fængsel for i forbindelse med sit arbejde som sygeplejerske at have franarret en 88-årig patient 500.000 kr. og for at have forsøgt at dræbe patienten ved ildspåsættelse af patientens hjem. Kvinden fik endvidere forbud mod at udøve hverv som sygeplejerske.

Pressenævnet (flertallet) fandt ikke anledning til at udtale kritik af medierne for ikke at slette artiklerne, men fandt imidlertid efter en samlet vurdering, at det ville have været rimeligt at hindre tilgængeligheden ved at foretage enten en anonymisering af kvindens navn i artiklerne eller ved at afindeksere artiklerne. Nævnet lagde vægt på, at der var gået 16 år, siden der faldt dom i sagen, at kvinden ikke indtog en fremtrædende stilling i samfundet, at hun ikke var en offentlig person, og at hun siden dommen ikke har måtte arbejde som sygeplejerske. Et mindretal fandt på baggrund af sagens karakter og alvor ikke anledning til at kritisere medierne.

Hele kendelsen i pdf i sag nr. 2022-80-0828 kan hentes her

Hele kendelsen i pdf i sag nr. 2022-80-0829 kan hentes her

Hele kendelsen i pdf i sag nr. 2022-80-0830 kan hentes her

Hele kendelsen i pdf i sag nr. 2022-80-0831 kan hentes her

Hele kendelsen i pdf i sag nr. 2022-80-0832 kan hentes her

Hele kendelsen i pdf i sag nr. 2022-80-0833 kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: