Sagsnummer: 16-70-00943

Sjællandske får kritik for manglende forelæggelse

20-05-2016

Sydsjællands Tidende klagede over en artikel bragt i Sjællandske, hvor det fremgik, at Sydsjællands Tidende angiveligt skulle have ændret en annonce til en redaktionel artikel om et borgermøde. Oplysningen, som kunne være skadelig, blev ikke forelagt Sydsjællands Tidende forud for offentliggørelsen. Pressenævnet udtaler kritik af Sjællandske, men fordi Sjællandske efterfølgende bragte en rettelse, er der ikke pålagt offentliggørelse af nævnets kritik.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkt A.3.
Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelse skal foretages i en sådan form, at læserne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen, jf. punkt A.7.

Pressenævnet finder, at sætningen ”Kommunen forsøgte at få en annonce med i ugeavisen Sydsjællands Tidende, men det blev ændret til en redaktionel artikel med fremhævelse af mødetidspunktet” kan give indtryk af, at Sydsjællands Tidende har sammenblandet redaktionelt indhold og en annonce, hvilket kan være skadeligt for Sydsjællands Tidende. Oplysningen skulle derfor have været forelagt for Sydsjællands Tidende inden offentliggørelsen. Pressenævnet udtaler kritik af Sjællandske, da det ikke skete.

Sjællandske modtog anmodningen om berigtigelse den 14. marts 2016 om formiddagen, men bragte først rettelsen den 16. marts 2016 på side 14, hvor der ikke var anden redaktionel omtale af sagen. Berigtigelsen blev derudover bragt med en mindre overskrift og var ikke så lang en artikel som den påklagede. Nævnet finder, at det havde været hensigtsmæssigt, hvis berigtigelsen var blevet bragt den 15. marts 2016, og at den var placeret sammen med den øvrige omtale af sagen. Nævnet finder dog ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere berigtigelsen. Nævnet finder herefter heller ikke anledning til at pålægge offentliggørelse af ovennævnte kritik i medfør af medieansvarslovens § 49.

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 16-70-00943.

Del på sociale medier ved at klikke her: