Sagsnummer: 16-70-00917

TV 2 gengav synspunkter loyalt i nyhedsudsendelse

17-03-2016

Klager anførte, at der var manipuleret med et klip om ældreforholdene i TV 2 Nyhederne, hvor han udtalte sig om en konkret sag, så det fremstod som en generel holdning. Pressenævnet var uenigt med klager og udtalte ikke kritik af TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte, jf. punkt A.1.
I nyhedsudsendelsen den 24. november 2015 bringes [Klager]s udtalelser i forbindelse med en konkret sag i Nyborg Kommune, som [Klager] konkret er blevet spurgt til. I nyhedsudsendelsen den 27. november 2015 vises [Klager]s udtalelser igen sammen med en udtalelse, som ikke fremgik af nyhedsudsendelsen den 24. november 2015. I nyhedsudsendelsen den 27. november 2015 anvendes udtalelsen i forbindelse med et interview med Dansk Folkepartis formand, der udtaler sig om Folketingets bevilling af midler til ældreområdet.

[Klager] præsenteres i udsendelsen den 27. november 2015 som ”formand for Ældreudvalget i Nyborg Kommune” og der henvises til den konkrete sag i Nyborg Kommune. Dansk Folkepartis formand bliver spurgt til, hvordan han forholder sig til sin partifælles udtalelser.
Sådan som sagen foreligger oplyst, er det Pressenævnets opfattelse, at [Klager]s udtalelser i både nyhedsudsendelsen den 24. november 2015 og nyhedsudsendelsen den 27. november 2015 er gengivet i sammenhæng med den problemstilling, [Klager] har udtalt sig om, selvom nyhedsudsendelsen den 27. november 2015 koncentrerer sig om den landspolitiske vinkel på sagen. På denne baggrund finder nævnet, at [Klager]s synspunkter er gengivet loyalt.
Pressenævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik af TV 2.

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 16-70-00917.

 

 

Del på sociale medier ved at klikke her: