14 Artikler med emneordet “Andre love end medieansvarsloven (herunder fogedforbud, navneforbud, immaterielle rettigheder, straffeloven, etc.)”

Sagsnummer: 17-70-01164

Pressenævnet behandler ikke klage over intern besked mellem Ekstra Bladet og klager om rettigheder

29-06-2017

En person tog et billede af en notits i avisen og delte det på Facebook. Efterfølgende anmodede Ekstra Bladet klager om at slette billedet under henvisning til avisens immaterielle rettigheder. Da beskeden ikke er udbredt til offentligheden, behandler Pressenævnet ikke klagen over den interne besked. Nævnet bemærker videre, at spørgsmål om immaterielle rettigheder som ophavsret til indholdet i en avis, henhører under domstolene.

Sagsnummer: 17-70-01083

Genmæle til udtrådt partner over for oplysninger i Søfart

21-04-2017

Søfart omtalte blandt andet, at den tidligere partner ikke måtte rette henvendelse til kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Den udtrådte partner henviste til et forlig, og Pressenævnet fandt, at han var berettiget til et genmæle over for oplysningen.

Sagsnummer: 16-70-00933/2

Kritik af prissammenligning

25-06-2016

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle klagede over nyhedsindslag på DR P4 FYN, hvoraf det fremgik, at skolen blev kritiseret for at tilbyde it-tests til dumpingpriser af en anden udbyder af it-tests. DR havde foretaget en sammenligning af priserne, men oplyste ikke, at erhvervsskolens test blev købt hos en ekstern udbyder. Skulle testen købes direkte hos erhvervsskolen var det i sammenhæng med andre ydelser og derved dyrere end oplyst i DRs omtale. Pressenævnet kritiserede blandt andet DR for ikke at oplyse dette forhold.

Sagsnummer: 16-70-00941

Der udtales ikke kritik i sag om forelæggelse af beskyldning om journalists plagiat

20-05-2016

En freelancejournalist bosiddende i USA klagede over en artikel bragt i Weekendavisen. I artiklen blev det omtalt, at hun var blevet opsagt af flere medier for at skrive af uden at kildeangive, og at dele af hendes artikler var plagiat. Journalisten klagede bl.a. over, at de krænkende oplysninger ikke blev forelagt i rimelig tid inden offentliggørelse. Hun havde modtaget Weekendavisens materiale omkring midnat lokal tid (om morgenen kl. 06.18 dansk tid), hvor hun befandt sig. I materialet tilsendt af journalisten havde Weekendavisen ikke angivet en svarfrist, men hun valgte selv at sende sine bemærkninger til avisen næste morgen lokal tid (kl. 14.04 dansk tid). Pressenævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at kritisere forelæggelsen.

Sagsnummer: 16-70-00908

Ikke kritik af avisens kommentar om plagiat

15-04-2016

I en artikel i Samsø Posten kommenterede avisen klagers udgivelse af en årskalender og beskyldte samtidig klager for at plagiere avisens årskalender. Da det fremstod som en kommentar, udtalte Pressenævnet hverken kritik af avisen eller pålagde avisen at bringe et genmæle.

Sagsnummer: 13-70-00460

Kritik af Gråsten Avis for at overskride grænserne for frisprog i læserbreve

30-08-2013

I flere læserbreve bliver forstanderparret på Rønshoved Højskole hængt ud af grove beskyldninger. Beskyldningerne overskrider de grænser for frisprog, der ellers er i læserbreve, og forstanderparret burde have haft mulighed for at svare på beskyldningerne. Det fik de ikke, og derfor får avisen kritik af Pressenævnet.