20 Artikler med emneordet “Artikelserie”

Sagsnummer: 2019-80-0290

Artikler bragt med fem måneders mellemrum ej behandlet som artikelserie

12-11-2019

To personer klagede til Pressenævnet over en række artikler, der var blevet bragt i JydskeVestkysten, som de mente indeholdt forkerte og skadelige oplysninger om dem og deres virksomhed. Otte af de påklagede artikler var blevet bragt i juli 2018, mens den sidste blev bragt i december 2018. Kun artiklen fra december 2018 blev modtaget i Pressenævnet inden for klagefristen på 12 uger, mens klagefristen for artiklerne fra juli 2018 var overskredet med omkring fem måneder. Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen over artiklerne fra juli 2018. Nævnet fandt endvidere ikke grundlag for at udtale kritik af artiklen fra december 2018.

Sagsnummer: 2018-80-0202

Børsen får ikke kritik for artikler om danskejet, amerikansk IT-firma

21-06-2019

Børsen bragte i en periode fra september 2017 til juni 2018 en række kritiske artikler om et amerikansk IT-firma, som har en dansk ejer. IT-firmaet klagede til Pressenævnet over Børsens samlede omtale af firmaet, som IT-firmaet på flere områder mente var i strid med god presseskik. Størstedelen af artiklerne var ikke påklaget rettidigt i forhold til klagefristen, og Pressenævnet fandt ikke, at den samlede omtale havde en sådan tids- og indholdsmæssig sammenhæng, at der var grundlag for at inddrage de for sent påklagede artikler i nævnets vurdering. Nævnet fandt endvidere, at de rettidigt påklagede artikler var i overensstemmelse med god presseskik, og nævnet udtalte ikke kritik af Børsen.

Sagsnummer: 2018-80-0177

Jyllands-Posten får ikke kritik af omtale på temaside

23-05-2019

Jyllands-Posten havde fra 2014 til 2018 bragt over 100 artikler vedrørende regnskabsmæssige problemer i en større dansk virksomhed. Virksomhedens stifter klagede til Pressenævnet over en artikel vedrørende virksomheden bragt i juli 2018, som han mente var i strid med god presseskik, og som han ønskede genmæle over for. Stifteren klagede også over en tekstboks på en temaside på jyllands-posten.dk, hvor Jyllands-Posten havde samlet sine artikler om virksomheden. Stifteren ønskede, at Pressenævnet vurderede klagen i lyset af Jyllands-Postens samlede omtale af virksomheden, som stifteren mente udgjorde en pressehetz.

Pressenævnet fandt ikke grundlag for at foretage en vurdering af Jyllands-Postens samlede omtale af sagen, som stifteren ikke tidligere havde klaget over. Nævnet fandt samtidig ikke grundlag for at udtale kritik for overtrædelse af god presseskik, ligesom der ikke var grundlag for genmæle.

Sagsnummer: 2019-80-0292 - 2019-80-0301

Afvisning af klage over en række medier på grund af fristoverskridelse

08-04-2019

To personer klagede over en række artikler med kritik af deres virksomhed bragt i Fyens Stiftstidende, Vejle Amts Folkeblad, Horsens Folkeblad, Viborg Stifts Folkeblad, Fredericia Dagblad, Århus Stiftstidende, Randers Amtsavis, Dagbladet Ringkøbing Skjern og Folkebladet Lemvig samt på theworldnews.net.

Klagen var indbragt efter udløbet af 12-ugers klagefristen i forhold til disse medier og blev derfor afvist uden nærmere behandling.
Klagen over artiklerne bragt på theworldnews.net blev afvist uden behandling, da hjemmesiden ikke er anmeldt som medie til Pressenævnet, hvorfor Pressenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.

Sagsnummer: 2018-80-0101

Sundhedspolitisk Tidsskrift får kritik for artikelserie om professor

01-11-2018

Sundhedspolitisk Tidsskrift udsendte i en periode fra marts 2017 til februar 2018 flere kritiske artikler om en professor. Professoren klagede til Pressenævnet over en lang række forhold i artikelserien.

Under Pressenævnssagen erkendte Sundhedspolitisk Tidsskrift, at mediet havde bragt faktuelt forkerte oplysninger i nogle af artiklerne. Sundhedspolitisk Tidsskrift bragte i den anledning en berigtigelse på sin hjemmeside. Pressenævnet fandt, at den foretagne berigtigelse var utilstrækkelig, og nævnet udtalte kritik. Nævnet kritiserede også Sundhedspolitisk Tidsskrift for i en enkelt af artiklerne unødvendigt at have bragt helbredsoplysninger vedrørende professoren, samt for ikke at have forelagt kritiske udsagn for professoren forud for offentliggørelsen af en anden af de påklagede artikler.

Pressenævnet fandt ikke i øvrigt anledning til at udtale kritik af Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Sagsnummer: 17-70-01083

Genmæle til udtrådt partner over for oplysninger i Søfart

21-04-2017

Søfart omtalte blandt andet, at den tidligere partner ikke måtte rette henvendelse til kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Den udtrådte partner henviste til et forlig, og Pressenævnet fandt, at han var berettiget til et genmæle over for oplysningen.

Sagsnummer: 15-70-00816

Kritisk artikelserie om udviklingsprojekter i Skive

29-09-2015

Skive Folkeblad bragte over nogle måneder en lang række artikler om nogle udviklingsprojekter i Skive Kommune, herunder artiklen ”Løn for frivilligt arbejde?” Avisen var kritisk over for en del af projekterne, herunder nogle frugtprojekter, som klager var involveret i. Han mener, at artiklerne er fulde af forkerte oplysninger, og at de sender signaler om misbrug af offentlige midler. Pressenævnet kritiserer ikke artikelserien.

Sagsnummer: 15-70-00777/1

Vurderer artikler samlet, selv om frist er overskredet

11-05-2015

Politiken skrev flere artikler mellem december ’14 og februar ’15 om et dødsfald ved en metrostation. Klager klagede så sent, at klagefristen for de første artikler var overskredet. Pressenævnet vurderer dog, at artiklerne hænger sammen og har besluttet at behandle klagen.

Sagsnummer: 14-70-00608

Ingen kritik for at bruge et centers egen formulering

26-06-2014

Nordjyske Medier skrev artiklen ”Folkecentret frygter risiko for ustabilitet”. Centeret har blandt andet klaget over, at avisen skrev ”nye medlemmer”, men centret brugte selv formuleringen, så Pressenævnet udtaler ikke kritik.

Sagsnummer: 14-70-00597

Manglende omtale af kommunes afgørelse

02-05-2014

Morsø Folkeblad skrev en artikelserie om nogle træer, som en grundeejerforening mente, kunne være plantet ulovligt. På tidspunktet for avisens omtale af foreningens henvendelse til kommunen, havde kommunen taget stilling til lovligheden. Først nogle dage senere bragte avisen den oplysning. Det får avisen kritik for, ligesom avisen også får kritik for ikke at rette sine fejl tydeligt nok.

Sagsnummer: 13-70-00547

Billeder i forbindelse med artikler på ekstrabladet.dk var tilstrækkeligt slørede

22-11-2013

ekstrabladet.dk skrev Sigtelse: “Gymnasiepige massevoldtaget i luksuslejlighed” og bragte et billede af en mand på en altan. Hans ansigt var sløret. Billedet blev også brugt ved flere efterfølgende artikler om sagen, men mandens ansigt var hver gang sløret. Pressenævnet finder, at billederne er tilstrækkelige slørede til, at han ikke kan genkendes.

Sagsnummer: 13-70-00475/1

Pressenævnet behandler klage over Ekstra Bladets kampagne om dansk gidsel i Somalia (Formalitetskendelse)

04-10-2013

Ekstra Bladet har i perioden fra sommeren 2012 til maj 2013 skrevet om blandt andet en dansk skibsfører, der var gidsel i Somalia i mere end to år.

Klagen var kun var rettidig i forhold til de nyeste artikler. Pressenævnet finder imidlertid, at såvel en artikel den 12. juni 2012 som alle dele af Ekstra Bladets kampagne i den trykte udgave, på ekstrabladet.dk og på to bannere har en sådan sammenhæng, at alle delene skal indgå i nævnets behandling af klagen. Det gælder dog ikke klagen over Ekstra Bladets side på Facebook, da den ikke er tilmeldt Pressenævnet.

Sagsnummer: 13-70-00480

Ingen kritik af Ekstra Bladet for omtale af "Champagnedrengen"

30-08-2013

Ekstra Bladet har bragt flere artikler, blandt andet ”Champagnedreng skrider fra regninger”, om en 21-årig, der skulle have boet på hoteller uden at betale. Ekstra Bladet kalder ham boligløs og fortæller, at han blev tvunget ud af sin lejlighed, fordi han ikke har betalt husleje, og at hans selskab skylder cirka 30.000 kroner. Der er belæg for oplysningerne. Derfor får Ekstra Bladet ikke kritik.