8 Artikler med emneordet “Beregning”

Sagsnummer: 2019-80-0435

Artikel på journalisten.dk var indbragt for sent til Pressenævnet

07-02-2020

En person klagede over en artikel bragt den 14. januar 2016 på journalisten.dk og henviste til, at artiklen efterfølgende var redigeret, da artiklen indeholder links til Facebook-opslag med uddybende oplysninger, der ikke længere er tilgængelige. Klagen var indbragt for Pressenævnet efter udløbet af 12-ugers klagefristen, og der gælder ikke en ny 12-ugers frist, fordi artiklen indeholder links til opslag, der ikke længere er tilgængelige. Klagen blev derfor afvist uden nærmere behandling.

Sagsnummer: 2017-80-0026

KLAGEFRIST. DRs svar var indbragt for sent til Pressenævnet

27-10-2017

To personer klagede over udsendelsen ”DF og de skjulte bilag”. Klagen over DRs afgørelser var indbragt for Pressenævnet efter udløbet af 12-ugers klagefristen. Klagen blev derfor afvist som for sen og ikke behandlet.

Sagsnummer: 17-70-01163

Pressenævnet behandler ikke klage over Fyns Amts Avis’ manglende optagelse af mindeord

29-06-2017

Redigeringsret. En person klagede blandt andet over, at Fyns Amts Avis ikke ville optage yderligere tre af hans mindeord for forskellige personer. Det er Pressenævnets opfattelse, at redaktøren som udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Klagen blev derfor afvist som ”åbenbar grundløs” uden nærmere behandling.

Sagsnummer: 17-70-01083

Genmæle til udtrådt partner over for oplysninger i Søfart

21-04-2017

Søfart omtalte blandt andet, at den tidligere partner ikke måtte rette henvendelse til kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Den udtrådte partner henviste til et forlig, og Pressenævnet fandt, at han var berettiget til et genmæle over for oplysningen.

Sagsnummer: 17-70-01088/1

Ny postaftale medfører, at klagefristen var overholdt i TV 2-sag

27-02-2017

KLAGEFRIST. Fristen for at klage til Pressenævnet er som udgangspunkt 12 uger. Nævnet modtog en klage indsendt knap 13 uger efter TV 2s afgørelse og derved som udgangspunkt efter klagefristens udløb. Grundet den nye postaftale anses afgørelser sendt med brev (modsat Quickbrev) imidlertid først for at være kommet frem til modtageren fem hverdage efter afsendelsen. Som følge heraf var klagen rettidig og behandles.

Sagsnummer: 13-70-00520

Klage over udsendelse i DR afvist. Frist overskredet med én dag. (Formandssag)

17-09-2013

Der blev klaget til DR over en udsendelse bragt den 24. juni 2013. DR afviste klagen i en e-mail af 6. august 2013 kl. 13.26. Klager rettede henvendelse til Pressenævnet og klagede over DR’s afslag i en e-mail af 3. september 2013 kl. 17.06. Da e-mailen blev sendt uden for Pressenævnets normale kontortid, blev klagen først modtaget i nævnet den 4. september 2013. Klagen er derfor først modtaget 29 dage efter, at klager har modtaget DR’s afslag. Klagefristen er derfor overskredet, og Pressenævnet afviser klagen.