En person klagede til Pressenævnet over, at DR har udelukket hans adgang til at debattere på DRs platforme. Debatsider, hvor udefrakommende kan skrive brugerkommentarer, hører som udgangspunkt ikke under medieansvarsloven og dermed heller ikke Pressenævnets kompetence, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation. Pressenævnet afviste derfor at behandle sagen og bemærkede, at det også ligger uden for nævnets kompetence at pålægge DR at ophæve en blokering af en debattør.

TV2 Nord bragte i oktober måned et indslag i en række nyhedsudsendelser om åbningen af en ny uddannelse. Der blev i den forbindelse vist optagelser fra et undervisningslokale. En person, der var til stede og med på optagelserne, klagede til Pressenævnet over, at TV2 Nord havde filmet ham på trods af, at han havde frabedt sig at være med på optagelserne. Da der mellem parterne var uenighed om, hvilken aftale der var indgået, kunne Pressenævnet ikke tage stilling til, om aftalen var tilsidesat. Nævnet fandt imidlertid, at klager på optagelserne ikke kunne identificeres for en bredere kreds og udtalte ikke kritik.

Frihedens stemme bragte i sommeren 2022 en række artikler, der tog udgangspunkt i en persons ytringer på Twitter. I artiklerne blev udtalelserne kædet sammen med hans ansættelse i sundhedsvæsenet. Den omtalte person klagede til Pressenævnet over, at omtalen var bragt uden hans samtykke, og uden at beskyldningerne var forelagt for ham. Nævnet fandt, at artiklerne indeholdt beskyldninger, som burde have været forelagt for klageren, og udtalte kritik.

En person klagede til Pressenævnet over, at Børsen havde slettet hans debatopslag i Facebook-gruppen ”Børsens Aktienetværk”. Debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg/kommentarer, hører ikke under medieansvarsloven og dermed heller ikke under Pressenævnets kompetence, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation. Det samme gælder sletning af sådanne debatindlæg. Pressenævnet afviste derfor at behandle sagen.

TV 2 bragte i juni 2021 en udsendelse om tre kvinders individuelle oplevelser af at have levet i et psykisk voldeligt parforhold med en mand. Den omtalte mand klagede til Pressenævnet blandt andet over, at TV 2 havde krænket hans ret til privatlivets fred, idet han ikke var tilstrækkeligt anonymiseret i udsendelsen. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet fandt, at omtale af psykisk vold i nære relationer har klar almen interesse og lagde blandt andet vægt på, at TV 2 havde sløret mandens ansigt og navn, så han ikke fremstod identificerbar for en bredere kreds, medmindre man på forhånd havde kendskab til ham.

En person klagede til Pressenævnet blandt andet over, at TV 2/Bornholm havde slettet hans kommentarer til et opslag på TV 2/Bornholms Facebook-side, og at TV 2/Bornholm havde blokeret hans adgang til at debattere på TV 2/Bornholms Facebook-side. Debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg/kommentarer, hører ikke under medieansvarsloven og dermed heller ikke under Pressenævnets kompetence, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation. Det samme gælder sletning af sådanne kommentarer. Pressenævnet afviste derfor at behandle sagen og bemærkede, at det også ligger uden for nævnets kompetence at pålægge TV 2/Bornholm at ophæve en blokering af en debattør.

En person klagede over en anden persons kommentar til en artikel bragt på Ekstra Bladets hjemmeside. Debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg/kommentarer, hører ikke under medieansvarsloven og dermed heller ikke under Pressenævnets kompetence, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation. Pressenævnet afviste derfor at behandle sagen.

En person klagede til Pressenævnet over, at DR havde fjernet personens kommentarer til et opslag på DR Nyheders Facebookside, fordi DR betragtede kommentarerne som hadefulde. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da sletning af kommentarer på debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg/kommentarer, ikke hører under nævnets kompetence.

Personen anmodede herefter Pressenævnet om at genoptage sagen. Pressenævnet afviste anmodningen, da personen hverken havde påvist væsentlige sagsbehandlingsfejl eller var fremkommet med nye, faktiske oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

DR har fjernet klagers kommentarer til et opslag på DR Nyheders Facebookside, fordi DR betragtede kommentarerne som hadefulde. Ifølge klager undlod DR dog, trods anmodning, at slette en anden persons hadefulde kommentarer. Debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg/kommentarer, hører ikke under medieansvarsloven og dermed heller ikke under Pressenævnets kompetence, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation. Det samme gælder sletning af sådanne kommentarer. Pressenævnet afviste derfor at behandle sagen og bemærkede, at det også ligger uden for nævnets kompetence at pålægge DR at ophæve en blokering af en debattør.

En læser kommenterede en artikel på sn.dk. Netavisen kommenterede læserens kommentar, og Pressenævnet anså herefter kommentaren for redigeret og omfattet af medieansvarsloven og derved også underlagt nævnets kompetence. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at avisen havde overskredet rammerne for redigering. Klagen blev derfor afvist som åbenbar grundløs.

En person klagede over Facebook-siden facebook.com/dagbladetinformation. I 2001 anmeldte Dagbladet Information sin hjemmeside information.dk til Pressenævnet efter medieansvarsloven. Avisen har ikke ønsket at anmelde Facebook-siden. Avisens Facebook-side kunne herefter ikke anses for omfattet af medieansvarsloven og Pressenævnets kompetence. Klagen blev afvist uden nærmere behandling.

Berlingske Business og business.dk skrev i artiklen ”Investorerne på sisyfosarbejde”, at en navngiven finansmand var gået ned med Hafnia Bank. Finansmanden har aldrig været ansat i Hafnia-koncernen og er aldrig ”gået ned med en bank”. Pressenævnet kritiserer avisen for ikke at kontrollere oplysningerne tilstrækkeligt.

I blogindlægget “Ministerium sætter udbetalinger til Strand Consults ph.d.-stipendiat i bero” stod, at ejeren af Strand Consult ApS havde bedt om at få fjernet offentlige tal fra en aktindsigt, men det var forkert. Pressenævnet kritiserer business.dk for at bringe den forkerte oplysning og for ikke at forelægge oplysninger for ejeren. Da den forkerte oplysning kan skade ejeren, får denne ret til at få offentliggjort sin version.