12 Artikler med emneordet “Enkeltperson i gruppe”

Sagsnummer: 2018-80-0236

Kritik af Grenaa Bladet for manglende forelæggelse

03-06-2019

En række personer klagede til Pressenævnet over en artikel i Grenaa Bladet, hvor en tidligere elev udtaler sig kritisk om et ophold på en meditationsskole. Personerne klagede blandt andet over ukorrekte oplysninger og manglende forelæggelse. Klagen blev afvist i forhold til de personer, der ikke er omtalt ved navn i artiklen grundet manglende retlig interesse. For så vidt angår de to personer, der er omtalt ved navn i artiklen, udtalte nævnet kritik af Grenaa Bladet for ikke at have givet de pågældende personer mulighed for at besvare beskyldningerne mod dem i sammenhæng med, at de blev fremsat.

Sagsnummer: 2019-80-0281

Klage over Politiken genoptages ikke

26-03-2019

En patientforening og to patienter klagede over tre artikler i Politiken, som omhandlede faren ved mobilstråling. Klagerne var ikke identificeret i artiklerne, og Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen på grund af manglende retlig interesse.

Klagerne anmodede herefter Pressenævnet om at genoptage sagen, da de fastholdt at have retlig interesse. Pressenævnet afviste anmodningen, da klagerne hverken havde påvist væsentlige sagsbehandlingsfejl eller var fremkommet med nye, faktiske oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Sagsnummer: 16-70-01055

En borgers klage over Børsens omtale af PSO-afgiften behandles ikke

16-12-2016

En borger klagede over forskellige mediers omtale af PSO-afgiften (Public Service Obligations-afgiften), som har betydning for størrelsen på forbrugeres elregning. Borgeren var ikke personligt omtalt i artiklerne og var derfor ikke klageberettiget. Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen.

Sagsnummer: 16-70-01056

En borgers klage over Berlingskes omtale af PSO-afgiften behandles ikke

16-12-2016

En borger klagede over forskellige mediers omtale af PSO-afgiften (Public Service Obligations-afgiften), som har betydning for størrelsen på forbrugeres elregning. Borgeren var ikke personligt omtalt i artiklerne og var derfor ikke klageberettiget. Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen.

Sagsnummer: 14-70-00691

Klager var ikke nævnt i debatindlæg

22-09-2014

FORMANDSSAG: Politiken bragte indlægget ”Jeg er blevet truet på livet, fordi jeg lagde en morsom video på Facebook”. Klager mener ikke, at Facebook-gruppen ”NEJ – til kriminelle indvandrere”, der er nævnt i indlægget, er beskrevet nuanceret nok. Da klager ikke selv er nævnt i indlægget, har Pressenævnet afvist at behandle sagen.

Sagsnummer: 14-70-00595

Medarbejder omtalt som del af personalegruppe

02-05-2014

Herning Folkeblad beskrev i artiklen ”Femårig bag terror i børnehave” forholdene i en børnehave. Medarbejderen havde som del af børnehavegruppen retlig interesse i at få klagen behandlet.