13 Artikler med emneordet “Facebook”

Sagsnummer: 2019-80-0304

Ej kritik af Berlingske for omtale af opslag fra privat Facebook-profil

16-10-2019

En politisk organisation klagede over Berlingskes omtale af et Facebook-opslag, der blev delt fra en privat profil. Organisationen henviste til, at omtalen krænker privatlivet i forhold til organisationen og personer med tilknytning til denne. Der blev desuden klaget over, at Berlingske har afvist at slette artiklen.

Pressenævnet fandt, at der er knyttet en sådan offentlig interesse til organisationen og personer med tilknytning til denne, at det ikke var i strid med god presseskik at omtale opslaget, selvom dette stammede fra en privat Facebook-profil. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at Berlingske forud for artiklen var i dialog med medlemmer af organisationen, samt at personerne fremstod anonyme i omtalen. Nævnet udtalte derfor ikke kritik af artiklen. Nævnet fandt heller ikke anledning til at udtale kritik af Berlingske for ikke at imødekomme organisationens anmodning om sletning af artiklen.

Sagsnummer: 2019-80-0261

Nordvestnyt får ikke kritik for manglende forelæggelse

15-08-2019

Et energiselskab klagede til Pressenævnet over Nordvestnyts kritiske omtale i en række artikler af en VVM-rapport over et omstridt havvindmølleprojekt, som energiselskabet bl.a. havde udarbejdet. Energiselskabet klagede over, at artiklerne indeholdt skadelige og ukorrekte oplysninger samt over manglende forelæggelse. Nævnet fandt, at det havde været hensigtsmæssigt, at Nordvestnyt havde forelagt ét udsagn, som kunne fremstå som en beskyldning af faktisk karakter, men at indholdet af artiklerne overordnet fremstod som en række borgeres subjektive vurderinger af den omtalte VVM-rapport, som har været drøftet på Facebook og på et offentligt borgermøde. Efter en samlet vurdering fandt nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik.

Sagsnummer: 2017-80-0013

BT kunne gengive Facebook-opslag

31-10-2017

BT omtalte i artiklen ”Lærer på dansk friskole: Jøder opfører sig som dyr”, at en person havde skrevet nogle indlæg på Facebook. Personen klagede til Pressenævnet, der ikke kritiserede BT for at omtale hans ytringer. Nævnet fandt videre, at overskriften havde dækning i Facebook-teksten ”Fordi jøderne i Israel generelt opfører sig ligesom dyr”. Personen fik hverken denne artikel eller en artikel fra 2015 slettet efter punkt B.8.

Sagsnummer: 16-70-00994

Jyllands-Posten bragte et Facebook-opslag i misvisende kontekst

26-10-2016

Administratoren og fire mødre, der havde skrevet på Facebook-gruppen ”Veganske mødres” væg klagede over en omtale i Jyllands-Posten. En af mødrene klagede blandt andet over, at den Facebook-tråd, som hendes citat var hentet fra, var gengivet forkert. Pressenævnet var enigt med klager, men udtalte ikke kritik, da fejlen ikke var tilstrækkelig krænkende, da klageren var anonymiseret i artiklen.

Sagsnummer: 15-70-00791

Citater fra en lukket Facebook-profil

25-06-2015

Voresborn.dk skrev ”Vaccine-debat: Forældre opretter smittegruppe på Facebook” om en lukket Facebook-gruppe. Facebook-gruppen udvekslede oplysninger, så deres børn kunne blive smittet med for eksempel røde hunde. Der er knyttet en væsentlig offentlig interesse til debatten om risiko for smittespredning i samfundet, og Pressenævnet kritiserer derfor ikke, at voresborn.dk har offentliggjort materiale fra en lukket profil på Facebook.

Sagsnummer: 15-70-00776

Alvorlig kritik for omtale af dødsbrand (2. sag)

22-05-2015

Ekstra Bladet tog ikke tilstrækkeligt hensyn til de efterladte, da avisen tidligt bragte navne på og billeder af de omkomne børn ved en brand i Nakskov. Billederne var uden tilladelse hentet fra forældrenes Facebook-profiler. Pressenævnet finder, at Ekstra Bladet groft har tilsidesat den hensynsfuldhed og takt, der fremgår af de presseetiske regler, og som man bør kunne forvente i situationen.

Sagsnummer: 15-70-00774

Alvorlig kritik for omtale af dødsbrand (1. sag)

22-05-2015

Ekstra Bladet tog ikke tilstrækkeligt hensyn til de efterladte, da avisen tidligt bragte navne på og billeder af de omkomne børn ved en brand i Nakskov. Billederne var uden tilladelse hentet fra forældrenes Facebook-profiler. Pressenævnet finder, at Ekstra Bladet groft har tilsidesat den hensynsfuldhed og takt, der fremgår af de presseetiske regler, og som man bør kunne forvente i situationen.

Sagsnummer: 14-70-00650

Borgmester citeret fra Facebook

25-08-2014

Kolding Ugeavis skrev ”Familiefar får afslag på specialiseret genoptræning: Skal nu på Låsbyhøj”. Borgmesteren havde kommenteret sagen på Facebook, hvorfra avisen blandt andet havde hentet kommunens kommentarer. Kommunen klager over ikke at være blevet hørt direkte. Pressenævnet siger, at det havde været hensigtsmæssigt at have spurgt kommunen direkte, men finder ikke grundlag for kritik.

Sagsnummer: 13-70-00469

I orden at bt.dk bruger citat fra Facebook-profil

21-06-2013

bt.dk skrev ”Nu står manden med vandpistolen frem: ’Thorning er håbløs’”. Den handler om en mand, der skød på statsministeren med en vandpistol, da hun holdt 1. maj-tale i Aarhus. I forbindelse med artiklen citerede avisen det, han selv havde skrevet om hændelsen og anholdelsen på sin Facebook-profil dagen efter. Selv om det er en lukket Facebook-profil med 669 venner, så mener Pressenævnet, at indholdet har en væsentlig samfundsmæssig interesse. Derfor får bt.dk ikke kritik for at citere fra den lukkede profil.

Sagsnummer: 11-70-00149

Ikke kritik af Ekstra Bladet for at bruge profilbilledet fra en lukket Facebook-profil. Det var offenligt tilgængeligt. Manglende oplysning om verserende anke (civilretlig sag). Kildekritik.

01-12-2011

Klager – en person – klagede over artiklerne ”Studerende snydt i nethandel”, ”72-årig udlejer snydt af bogsvindler” og ”Bogsvindler har forfalsket lejekontrakt” på ekstrabladet.dk og artiklen ”BAG TREMMER: Bogsvindler dømt for bedrageri” i Ekstra Bladet.