9 Artikler med emneordet “Hensyn til ofre og efterladte”

Sagsnummer: 2019-80-0241

B.T. får kritik for artikel om afdød person

24-06-2019

B.T. bragte i december 2018 et interview med en kvinde, som fortalte om sit forhold til en stofmisbruger. I interviewet fortalte hun blandt andet om, hvordan den pågældende døde i hendes arme. Afdødes forældre og søskende klagede til Pressenævnet over, at afdøde i artiklen blev omtalt ved sit fulde navn, at artiklen indeholdt billeder af ham, som var taget kort efter hans død, samt et billede af hans åbne kiste taget ved familiens afsked med ham, og at artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger. Klagerne klagede desuden over B.T.s afvisning af at bringe et genmæle og slette et billede og enkelte afsnit i artiklen. Nævnet fandt det krænkende for klagerne, at B.T. uden klagernes samtykke havde bragt billederne, og udtalte kritik af B.T. for ikke at have udvist tilstrækkeligt hensyn over for klagerne. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af B.T. for at have afvist klagernes anmodning om genmæle og sletning.

Sagsnummer: 2018-80-0130

Kritik af Filmmagasinet Ekko for artikel om overgreb på børneskuespillere

26-11-2018

Filmmagasinet Ekko bragte i februar måned artiklen ”Overgreb i danske ungdomsfilm”, som omtalte, at flere børneskuespillere var blevet udsat for overgreb i 1970’erne under indspilning af flere ungdomsfilm. En af de daværende børneskuespillere klagede til Pressenævnet over flere forhold i artiklen. Pressenævnet udtalte kritik af Filmmagasinet Ekko for at have offentliggjort klagerens navn i artiklen uden på forhånd at have sikret sig vedkommendes godkendelse hertil. Nævnet kritiserede også, at der i artiklen var bragt krænkende oplysninger om klageren, som ikke var blevet forelagt for hende forud for artiklens offentliggørelse.

Sagsnummer: 2017-80-0060

Politiken udviste ikke det størst mulige hensyn over for et vidne og får kritik

07-02-2018

Et vidne klagede over en artikel bragt i Politiken vedrørende en skudepisode på Nørrebro. Af artiklen fremgik vidnets fulde navn. Pressenævnet fandt, at Politiken ikke havde udvist det størst mulige hensyn over for vidnet. Nævnet udtalte derfor kritik af Politiken for at bringe vidnets navn.

Sagsnummer: 16-70-00974

Kritik af omtale af drabssag

24-06-2016

BT omtalte en drabssag under overskriften ”Mystisk sexleg gik helt galt: Mand kvalt og fundet død i kørestol – Det ved politiet nu”. Det var imidlertid ikke dokumenteret, at der var tale om en ”sexleg”. Det var alene den sigtedes forklaring. Nævnet udtaler, at BT burde have været kritisk over for sigtedes forklaring, og kritiserer overskriftens formulering, samt at BT ikke udviste størst mulige hensyn over for de pårørende.

Sagsnummer: 15-70-00777/3

Ikke kritik for artikel om afdød person

28-09-2015

Politiken bragte artiklen ”Den dag [personen] døde”. Artiklen beskrev forløbet omkring en ung mands død. Samtidig fik læserne et indblik i mandens barske liv, som havde været præget af druk og en hård barndom. Hans søster klagede, fordi hun finder, at artiklen indeholder yderst private og negative oplysninger om hans familie. Pressenævnet udtaler ikke kritik.

Sagsnummer: 15-70-00774

Alvorlig kritik for omtale af dødsbrand (1. sag)

22-05-2015

Ekstra Bladet tog ikke tilstrækkeligt hensyn til de efterladte, da avisen tidligt bragte navne på og billeder af de omkomne børn ved en brand i Nakskov. Billederne var uden tilladelse hentet fra forældrenes Facebook-profiler. Pressenævnet finder, at Ekstra Bladet groft har tilsidesat den hensynsfuldhed og takt, der fremgår af de presseetiske regler, og som man bør kunne forvente i situationen.

Sagsnummer: 13-70-00447

Kritik af alarm112danmark.dk for at bringe skrig og usløret nummerplade

24-05-2013

alarm112danmark.dk bragte videooptagelse med lyd fra en trafikulykke, hvor en 18-årig kvinde var kommet til skade. Pressenævnet kritiserer alarm112danmark.dk for at bringe kvindens skrig, uden at hun havde givet lov, og for at vise nummerpladen uden at sløre den. Det er imod god presseskik og derfor får alarm112danmark.dk kritik.