17 Artikler med emneordet “Overskrifters dækning”

Sagsnummer: 2018-80-0136

Fyens Stiftstidende får ikke kritik for overskrift

25-10-2018

Fyens Stiftstidende bragte i marts 2018 omtale af modstand mod en virksomheds ansøgning om opsætning af en reklameskærm. Virksomhedens direktør klagede på egne vegne og på vegne af virksomheden blandt andet over, at den ene artikels overskrift var misvisende og manglede dækning. Pressenævnet fandt, at både artikel og overskrift har dækning i såvel de faktiske forhold som omtalen i artiklen. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af Fyens Stiftstidende.

Sagsnummer: 2017-80-0074

Redox får ikke kritik for artikel om navnesag

22-05-2018

En person klagede over, at redox.dk havde omtalt en 14 år gammel retssag mellem ham og en anden person om brugen af klagerens efternavn. Klageren mente, at indholdet af artiklen krænkede hans privatliv, og at den i øvrigt indeholdt ukorrekte oplysninger. Klageren ønskede derfor også artiklen slettet fra redox.dk. Da Pressenævnet ikke fandt, at oplysningerne i artiklen kunne anses for at være krænkende for klageren, fandt nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere Redox.

Sagsnummer: 2017-80-0055

Ekstra Bladet får ikke kritik for overskrift

07-02-2018

En person klagede over Ekstra Bladets artikel med overskriften ”Efter Luksusfælden: Nu skal hovedet undersøges”, der omhandlede hendes medvirken i TV-programmet ”Luksusfælden” og er baseret på et interview, personen havde givet til Ekstra Bladet. Pressenævnet fandt, at såvel artiklen som overskriften har dækning i såvel de faktiske forhold som omtalen i artiklen og udtalte derfor ikke kritik af Ekstra Bladet.

Sagsnummer: 2017-80-0022

Sjællandskes omtale af konkurs i forbindelse med klagers erhvervsforhold var ok

24-11-2017

Selskaberne The Mansion ApS og TWC Denmark ApS samt en bryllupsplanlægger klagede til Pressenævnet over Sjællandske Medier. The Mansion ApS forpagter Næsbyholm Slot. Sjællandske Medier omtalte bryllupsplanlæggerens konkursramte selskab i sammenhæng med Næsbyholm Slot. Også omtalen af bryllupsplanlæggerens private forhold til direktøren for The Mansion ApS var omtalt og påklaget. Pressenævnet fandt, at Sjællandske Medier ikke havde krænket bryllupsplanlæggerens privatliv, da omtalen af hendes konkursramte selskab og den begrænsede private omtale skete i relation til hendes nuværende erhvervsmæssige forhold. Nævnet udtalte i øvrigt ikke kritik af omtalen eller af Sjællandske Mediers afvisning af at slette artiklerne fra hjemmesiden sn.dk.

Sagsnummer: 2017-80-0029

SE og HØR får ikke kritik for omtale af Forbrugerklagenævnets afgørelse

21-11-2017

JEWLSCPH ApS og firmaets kreative direktør klagede blandt andet over, at SE og HØR omtalte en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet, hvor forbrugeren fik ret til at hæve købet af en ring fra JEWLSCPH ApS, fordi ringen havde en ringere kvalitet og værdi end man måtte forvente i forhold til forbrugerens købspris. Pressenævnet fandt, at det ikke var en krænkelse af klagers privatliv at nævne en afgørelse vedrørende klagers erhvervsmæssige virke. Nævnet lagde i den forbindelse også vægt på, at offentlige personer må tåle en mere nærgående omtale end andre.

Sagsnummer: 2017-80-0023

BT får ikke kritik for overskrift

21-11-2017

En skoleleder klagede over overskriften ”IS-tiltalt havde adresse hos skoleleder” bragt i BT. Pressenævnet fandt det ubestridt, at den tiltalte i en periode havde haft adresse hos skolelederen, og at overskriften således havde dækning i såvel de faktiske forhold og artiklens indhold. Pressenævnet udtalte ikke kritik af BT.

Sagsnummer: 17-70-01129

Ekstra Bladet kritiseres for en overskrift uden dækning

04-08-2017

En caféejer klagede over artiklen ”Franskmænd vil lukke en af Danmarks værste caféer” på ekstrabladet.dk. Af artiklen fremgik det, at et fransk forlag havde rettighederne til ”Obelix”. Forlaget mente, at caféen krænkede deres rettigheder. Herudover var en række anmærkninger fra Fødevarestyrelsen omtalt i artiklen. Hverken forlaget eller Fødevarestyrelsen havde givet udtryk for, at de ønskede at lukke caféen. Nævnet udtalte derfor delvis kritik af overskriftens formulering.

Sagsnummer: 17-70-01112

Kritik af friedanskere.net for omtale af fotograf til en demonstration

21-04-2017

En fotograf klagede over, at han ikke var blevet forelagt Frie Danskeres beskrivelse af, at han havde talt med en politibetjent om sin ”intimiderende adfærd og chikane af deltagerne i For Friheds demonstration”. Pressenævnet kritiserer Frie Danskere for ikke at kontrollere udsagnet og for blot at forsøge at kontakte ham via Facebook Messenger.

Sagsnummer: 16-70-01057

METROSAG 2: Berlingske kritiseres for at bringe udokumenterede beskyldninger om indblanding i organiseret narkotikahandel

01-02-2017

En række medier omtalte, at fagforeningen 3F havde politianmeldt nogle entreprenører på metrobyggeriet i København og på letbanen i Århus. Metroselskaberne CMT og Salini, der ikke var politianmeldt, klagede over omtalen. Pressenævnet kritiserer Berlingske for at bringe udokumenterede beskyldninger mod selskaberne, uden at selskaberne fik mulighed for at udtale sig.

Sagsnummer: 16-70-01036

METROSAG 1: Weekendavisen kritiseres for manglende forelæggelse om indblanding i organiseret narkotikahandel

01-02-2017

En række medier omtalte, at fagforeningen 3F havde politianmeldt nogle entreprenører på metrobyggeriet i København og på letbanen i Århus. Metroselskaberne CMT og Salini, der ikke var politianmeldt, klagede over omtalen. Pressenævnet kritiserer Weekendavisen for at bringe krænkende beskyldninger mod selskaberne, uden at selskaberne fik mulighed for at udtale sig.

Sagsnummer: 16-70-00974

Kritik af omtale af drabssag

24-06-2016

BT omtalte en drabssag under overskriften ”Mystisk sexleg gik helt galt: Mand kvalt og fundet død i kørestol – Det ved politiet nu”. Det var imidlertid ikke dokumenteret, at der var tale om en ”sexleg”. Det var alene den sigtedes forklaring. Nævnet udtaler, at BT burde have været kritisk over for sigtedes forklaring, og kritiserer overskriftens formulering, samt at BT ikke udviste størst mulige hensyn over for de pårørende.

Sagsnummer: 15-70-00828

Uheldig overskrift men ikke kritik

29-09-2015

Ekstra Bladet skrev artiklen ”DR-profil snydt af tiltalt storfallent”. Af manchetten fremgik det dog, at der var tale om, at hun blev ”snydt” af et anpartsselskab med tilknytning til ”storfallenten”. Artiklen handler om en rådgiver, som aldrig fik honorar for sit arbejde og endte med at trække arbejdsgiveren i retten. Pressenævnet finder det uheldigt, at overskriften må læses som om, det var klager personligt, som ”snød” hende, men udtaler ikke kritik, fordi den rette sammenhæng fremgik af manchetten, sammenholdt med at en misforståelse af overskriften blev imødegået i selve artiklen.

Sagsnummer: 15-70-00787

Kritik af misvisende overskrift på bt.dk

29-06-2015

BT skrev ”Dansk lærer bag had-moské: Prædiker krig mod jøder” på bt.dk. Pressenævnet udtaler, at overskriften naturligt må forstås således, at den danske lærer, som omtales længere nede i artiklen, indtager en aktiv rolle i moskéen, og at han også indtog en aktiv rolle i en prædiken, der efter det oplyste skulle være hadefuld mod jøder. I artiklen oplyses det imidlertid alene, at den danske lærer er formand for den forening, som stiller lokaler til rådighed for moskéen. Derfor er overskriften misvisende og har ikke dækning i artiklen. Pressenævnet kritiserer BT for overskriften.