NORD Magasinet bragte i januar måned et portræt af en direktør for en kosmetisk klinikkæde, herunder omtale af direktørens samarbejde med en tidligere forretningspartner og en verserende retssag. Den tidligere forretningspartner klagede blandt andet til Pressenævnet over, at NORD Magasinet ikke havde givet hende mulighed for at forholde sig til de skadelige udsagn, inden artiklen blev bragt, og at NORD Magasinet har bragt en ensidig omtale af retssagen. Nævnet udtalte kritik af NORD Magasinet for manglende forelæggelse af de skadelige udsagn og ensidig retsreportage, men udtalte ikke kritik af de øvrige klagepunkter.

Sydsjællands Tidende klagede over en artikel bragt i Sjællandske, hvor det fremgik, at Sydsjællands Tidende angiveligt skulle have ændret en annonce til en redaktionel artikel om et borgermøde. Oplysningen, som kunne være skadelig, blev ikke forelagt Sydsjællands Tidende forud for offentliggørelsen. Pressenævnet udtaler kritik af Sjællandske, men fordi Sjællandske efterfølgende bragte en rettelse, er der ikke pålagt offentliggørelse af nævnets kritik.

Pressenævnet havde modtaget en anmodning om af egen drift at behandle Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekends ændrede retningslinjer for optagelse af læserbreve, der ifølge medierne afhang af omfanget af kommunens annoncering. Nævnet afviste at behandle sagen.

Klager – en person – klagede over et tv-program. Pressenævnets formand udtaler: Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det […]