17 Artikler med emneordet “Satire”

Sagsnummer: 2019-80-0429

DR får ikke kritik for satirisk indslag

29-05-2020

DR bragte i november 2019 et indslag i et ugeaktuelt satireprogram, der omhandlede, at flere medlemmer af et politisk parti følte sig krænket over brugen af ordet ”vinter ” i stedet for ordet ”jul” i forskellige sammenhænge – blandt andet benævnelsen af ”vinterbolle” i stedet for ”julebolle”. En person, der havde skrevet et opslag på Facebook om dette, klagede til Pressenævnet over blandt andet den måde Facebook-opslaget blev omtalt af værten i indslaget, herunder at værten kommenterede, at der var grammatiske fejl i Facebook-opslaget. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at programværtens udtalelser fremstod som satiriske kommentarer, og at de vide rammer for satiriske kommentarer ikke var overskredet.

Sagsnummer: 2020-80-0487

Berlingskes satiriske omtale i RokokoPosten behandles ikke af egen drift (Dissens)

14-05-2020

Berlingske bragte i RokokoPosten artiklen ”RokokoPosten: CEPOS: Lad overflødige mennesker dø”. Artiklen indeholdt omtale af en fiktiv pressemeddelelse fra tænketanken CEPOS, som vurderer de potentielle effekter af coronavirussygdommen Covid-19, herunder om en mulig samfundsøkonomisk fordel ved ”overflødige menneskers bortgang”. Det var ikke angivet i den trykte udgave af artiklen, at RokokoPosten indeholder satirisk omtale.

Pressenævnet (flertallet) fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt Berlingske havde tilsidesat god presseskik ved at bringe den satiriske omtale, ikke har en sådan væsentlig og principiel betydning, at der er grundlag for at tage sagen op til behandling af egen drift. Et mindretal fandt, at der er grundlag for at tage sagen op til behandling af egen drift, da spørgsmålet om, hvorvidt satirisk indhold skal deklareres, er et spørgsmål af væsentlig og principiel betydning.

Sagsnummer: 2019-80-0255

Berlingske får ikke kritik for satirisk kommentar

15-08-2019

Berlingske bragte i december 2018 en kommentar til debatten om julemandens køn, hvori skribenten udtrykte uenighed med en klager, som tidligere har ytret sig i debatten. Klageren mente, at kommentaren indeholdt en række fordrejende udsagn, der udgjorde et angreb på hans personlige anseelse og krænkede hans privatliv. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af Berlingske. Nævnet lagde vægt på, at de påklagede udsagn klart fremstod satiriske i sammenhængen, og at de vide rammer for frisprog i en kommentar ikke var overskredet.

Sagsnummer: 2019-80-0257

Ugebladet for Møn får ikke kritik for satirisk læserbrev

15-08-2019

Ugebladet for Møn bragte i februar 2019 et læserbrev om et medies praksis om optagelse af læserbreve. Det omtalte medie klagede til Pressenævnet over, at læserbrevet, herunder læserbrevets overskrift og en række udsagn, indeholdt skadelige oplysninger, samt over manglende forelæggelse. Nævnet fandt, at de vide rammer for frisprog i et læserbrev ikke var overskredet. Nævnet lagde vægt på, at læserbrevet klart fremstod som læserbrevsskribentens subjektive holdning, og at de påklagede udsagn og overskriften fremstod som satiriske kommentarer. Nævnet udtalte derfor ikke kritik.

Sagsnummer: 2019-80-0242

Randers Amtsavis får ikke kritik for satirisk artikel

24-06-2019

Randers Amtsavis bragte i december 2018 en artikel med en jule-nytårsquiz, som blandt andet omtalte en demonstration arrangeret af et politisk parti. En person klagede til Pressenævnet over, at det var ukorrekt gengivet i artiklen, at demonstrationen skete under ”stor ståhej” og på ”lavt intellektuelt niveau”, samt at der var bragt et krænkende billede af ham. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet lagde vægt på, at de påklagede udsagn klart fremstod som satiriske kommentarer, samt at billedet var taget på en offentligt tilgængelig vej, og at det i sammenhæng med den beskrevne omtale ikke kan anses for at indebære en krænkelse af personens privatliv.

Sagsnummer: 17-70-01086

POV kritiseres for at sidestille en mands fortælling med fake news

24-05-2017

En mand klagede over et debatindlæg bragt på Point of View Internationals hjemmeside. Pressenævnet udtalte kritik af Point of View International for at fremstille mandens fortælling om vold som en falsk nyhed. Nævnet kritiserede også Point of View International for ikke at kontrollere krænkende oplysninger om manden inden offentliggørelsen af indlægget.

Sagsnummer: 16-70-01050

TV 2 får ikke kritik for satiriske kommentarer i tv-udsendelsen ”Natholdet”

24-01-2017

Klager og TV 2 havde aftalt, at klagers tv-optagelser kunne anvendes i programmet. Samtidig blev der imidlertid vist andre optagelser af klager selv, mens værten blandt andet omtalte klager som “terrorist”. Pressenævnet udtalte ikke kritik af omtalen, der fremstod som satiriske kommentarer.

Sagsnummer: 15-70-00897

Ikke kritik for satirisk tekst

17-03-2016

En person klagede over en billedtekst i SE OG HØR. Klager havde stillet op til fotografering ved en biografpremiere og blev i bladet kommenteret for sin påklædning på siderne ”Modepolitiet”. Pressenævnet udtaler ikke kritik.