14 Artikler med emneordet “Uberettiget brug”

Sagsnummer: 2020-80-0462

Information får ikke kritik for at bringe rejsereportage

14-08-2020

Information bragte i januar 2020 en rejsereportage fra Sierra Leone. En person, der indgik i forfatterens beskrivelser af rejsen, klagede til Pressenævnet blandt andet over, at hans privatliv var blevet krænket, idet han ikke havde givet samtykke til omtalen om ham. Nævnet fandt, at oplysningerne i rejsereportagen fremstod som forfatterens subjektive oplevelse og ikke var egnede til at være skadelige, krænkende eller agtelsesforringende for personen, idet han ikke var identificeret ved navn i rejsereportagen. Nævnet udtalte ikke kritik af Information.

Sagsnummer: 2019-80-0289

TV 2 får kritik for at bringe skjulte optagelser

16-09-2019

TV 2 bragte et indslag optaget med skjult kamera, hvor en journalist fra TV 2 havde indfundet sig på området foran en persons hus i et forsøg på at få svar på nogle oplysninger om overførsler af store pengebeløb. Personen klagede til Pressenævnet over, at TV 2 bragte indslaget, selvom hun havde modsat sig dette. Nævnet fandt, at oplysningen om overførsler af store pengebeløb har offentlig interesse, men nævnet fandt imidlertid ikke, at oplysningerne, som blev tilvejebragt via de skjulte optagelser, havde bragt sådanne nye oplysninger til sagen, at TV 2 havde dokumenteret, at det var berettiget til at bringe dem uden samtykke. Nævnet udtalte derfor kritik af TV 2.

Sagsnummer: 14-70-00609 (Blev behandlet sammen med sag nr. 14-70-00604)

Kritik for at vise optagelser fra skjult kamera

01-07-2014

DR bragte dokumentarserien ”I Skattely”. En advokat fra Bech-Bruun vejledte en skatteborger om skattepligt ved flytning fra Danmark. DR brugte skjult kamera og offentliggjorde optagelserne, men da de ikke dokumenterede opfordringer til at omgå reglerne, var det i strid med god presseskik at offentliggøre dem.

Sagsnummer: 2000-0135

Kritik af Danmarks Radio. Skjult kamera.

12-06-2001

Klager klagede over, at tv-stationen havde bragt ukorrekte oplysninger samt anvendelsen af skjult kamera uden at informere klager, inden udsendelsen blev bragt.

Sagsnummer: 1999-0043

Kritik af Danmarks Radio

28-05-1999

Tv-stationen havde bragt en udsendelse, der satte fokus på de salgsmetoder, nogle sælgere anvender ved salg af forsikringer, og dette blev belyst med skjulte optagelser og rekonstruktioner af salgsmøder forestået af sælgere fra klagerens firma.