6 Artikler med emneordet “Utilfreds med offentliggørelsen”

Sagsnummer: 2020-80-0530

Anmodning om genoptagelse afvist

20-08-2020

Pressenævnet udtalte kritik af POV International for at tilsidesætte god presseskik i en artikel og pålagde mediet at offentliggøre kritikken. Klageren anmodede efterfølgende om genoptagelse, da hun ikke ønskede at få sit navn slettet fra offentliggørelsen af afgørelsen. Pressenævnet afviste anmodningen om genoptagelse, da der ikke forelå nye faktiske oplysninger.

Sagsnummer: 17-70-01172 / 17-70-01173

Jysk Fynske Medier kunne omtale Pressenævnets kendelse

08-09-2017

I en tidligere afgørelse havde Pressenævnet taget stilling til en klage, hvor klageren ikke havde fået medhold. Kolding Ugeavis og JydskeVestkysten offentliggjorde herefter kendelsen i fuld længde og omtalte kendelsen. Nævnet fandt ikke anledning til kritik.

Sagsnummer: 17-70-01170

Ekstra Bladets anmodning om genoptagelse afvist

14-08-2017

I en kendelse kritiserede Pressenævnet i maj måned Ekstra Bladet og pålagde offentliggørelse på ”Ekstrabladet.dk”. Ekstra Bladet offentliggjorde herefter nævnets kendelse i avisens betalingsunivers Ekstra Bladet+ (ekstrabladet.dk/plus). Et flertal i Pressenævnet anså offentliggørelsen på undersiden ”ekstrabladet.dk/plus” for utilstrækkelig og pålagde ekstrabladet.dk at bringe nævnets kendelse på forsiden af ekstrabladet.dk som en frit tilgængelig (gratis) nyhed og med nævnets logo. En mindretal fandt offentliggørelsen på ekstrabladet.dk/plus for tilstrækkelig.

Ekstra Bladet anmodede efterfølgende om genoptagelse og uddybede sine oprindelige bemærkninger. Pressenævnet afviste anmodningen.

Sagsnummer: 16-70-00911

Sag genoptages ikke efter domstolsbehandling

16-02-2016

Pressenævnet har afvist at genoptage behandlingen af to sager vedrørende presseetik fra 2013, hvor redaktøren i 2015 blev frifundet for bagvaskelse (efter straffeloven) ved domstolene.

Sagsnummer: 15-70-00754

Utilfreds med offentliggørelse af kritik

23-03-2015

Pressenævnet kritiserede Jyllands-Posten for en artikelserie og pålagde offentliggørelse af kritikken i avisen. Klager er utilfreds med både teksten i kritikken og den plads i avisen, hvor kritikken blev placeret. Nævnet ændrer ikke sin tidligere kendelse.

Sagsnummer: 15-70-00755

Klager ønsker at få sit navn og foto offentliggjort

10-02-2015

Se og Hør fik kritik af Pressenævnet og bragte kendelsen på forsiden af seoghoer.dk. Klager er utilfreds med, at Se og Hør ikke samtidigt bragte hendes navn og et foto, så læserne kunne se, hvem det drejer sig om. Pressenævnet finder, at Se og Hør har fulgt nævnets retningslinjer.