20 Artikler med emneordet “BT”

Sagsnummer: 2017-80-0023

BT får ikke kritik for overskrift

21-11-2017

En skoleleder klagede over overskriften ”IS-tiltalt havde adresse hos skoleleder” bragt i BT. Pressenævnet fandt det ubestridt, at den tiltalte i en periode havde haft adresse hos skolelederen, og at overskriften således havde dækning i såvel de faktiske forhold og artiklens indhold. Pressenævnet udtalte ikke kritik af BT.

Sagsnummer: 2017-80-0013

BT kunne gengive Facebook-opslag

31-10-2017

BT omtalte i artiklen ”Lærer på dansk friskole: Jøder opfører sig som dyr”, at en person havde skrevet nogle indlæg på Facebook. Personen klagede til Pressenævnet, der ikke kritiserede BT for at omtale hans ytringer. Nævnet fandt videre, at overskriften havde dækning i Facebook-teksten ”Fordi jøderne i Israel generelt opfører sig ligesom dyr”. Personen fik hverken denne artikel eller en artikel fra 2015 slettet efter punkt B.8.

Sagsnummer: 17-70-01148

Klage over ordet ”grønlænderstiv” behandles ikke

22-06-2017

En person klagede over citatet ”Mine spillere skal nok være grønlænderstive” bragt i BT. Personen var ikke selv omtalt eller afbildet i artiklen. Personen havde derfor ikke en sådan retlig interesse, at der var grundlag for at behandle klagen.

Sagsnummer: 17-70-01118

Klager får ikke genoptaget en sag om BTs fejlcitat

06-04-2017

Pressenævnet kritiserede i en kendelse BT for at have fejlciteret klager i forbindelse med omtale af en tysk artikel.

Klager mente, at BT bevidst havde bragt et forkert citat, da den tyske artikel ikke gav belæg for at oversætte indholdet som sket af BT. Nævnet finder det ikke dokumenteret og har afvist at genoptage behandlingen af sagen.

Sagsnummer: 17-70-01093

Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for omtale ifm. klagers anmodning om sletning

31-03-2017

En person anmodede Ekstra Bladet om at slette nogle artikler fra 2010 og 2011. Artiklerne omtalte en straffesag tilbage i 2010, hvor kvinden var blevet idømt en bøde på 20.000 kroner. Avisen omtalte anmodningen og beskrev samtidig dommen igen. Pressenævnet (flertallet) udtalte kritik af avisens omtale i 2017. Dissens.

Pressenævnet fandt derimod ikke grundlag for at kritisere medierne for ikke at slette eller anonymisere artiklerne fra 2010 og 2011. Nævnet lagde ved vurderingen navnlig vægt på, at kvinden selv havde udtalt sig offentligt om dommen i 2010, at hun også herefter har optrådt i medierne, og at hun må anses for at være en offentlig kendt person. Det bemærkes, at BT og dagbladet Børsen selv valgte at henholdsvis afindeksere og anonymisere nogle artikler. En række andre medier var også anmodet om at slette lignende artikler fra perioden 2010 – 2013. Kendelserne kan læses nedenfor.

Sagsnummer: 17-70-01072

SE OG HØR kritiseres for på ny at omtale en syv år gammel bøde

31-03-2017

En person klagede over, at SE OG HØR på ny omtalte klagers syv år gamle bøde i en artikel om ”De ti kendte krimikvinder”. Klager var i 2010 blevet idømt en bøde på 20.000 kroner. De øvrige ni kvinder i artiklen havde begået betydeligt alvorligere kriminalitet. Pressenævnet udtaler kritik af SE OG HØR for på ny at omtale dommen i den krænkende sammenhæng.

Personen havde også klaget over, at en række medier havde afvist at slette artikler fra 2010 – 2013. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere medierne for ikke at slette disse artikler. Nævnet lagde ved vurderingen navnlig vægt på, at kvinden selv har udtalt sig offentligt om dommen i 2010, at hun også herefter har optrådt i medierne, og at hun må anses for at være en offentlig kendt person. Det bemærkes, at BT og dagbladet Børsen selv valgte at henholdsvis afindeksere og anonymisere nogle artikler. Kendelserne kan læses nedenfor.

Sagsnummer: 17-70-01089, 17-70-01090, 17-70-01091, 17-70-01092, 17-70-01094, 17-70-01095, 17-70-01096, 17-70-01098 og 17-70-01119

En offentlig kendt person får ikke slettet omtale af syv år gammel bøde

31-03-2017

En kvinde klagede over, at en række medier ikke ville slette en række artikler fra 2010 – 2013. Artiklerne omtalte alle en straffesag tilbage i 2010, hvor kvinden var blevet idømt en bøde på 20.000 kroner for at have købt kokain til eget forbrug. Pressenævnet har ikke fundet grundlag for at kritisere medierne for ikke at slette eller anonymisere artiklerne. Nævnet har ved vurderingen navnlig lagt vægt på, at kvinden selv udtalte sig offentligt om dommen i 2010, at hun også herefter har optrådt i medierne, og at hun må anses for at være en offentlig kendt person. Det bemærkes, at BT og dagbladet Børsen selv valgte at henholdsvis afindeksere og anonymisere nogle artikler.

Pressenævnet har i to af sagerne udtalt kritik af SE OG HØR og Ekstra Bladet for artikler bragt i 2017.

Sagsnummer: 17-70-01074

BT kritiseres for fejlcitat om homoseksuel

03-03-2017

BT bragte en artikel, hvoraf det fremgik, at klager skulle have udtalt sig til et tysk medie som citeret i BT. BT erkendte imidlertid, at citatet ikke fremgik af den tyske artikel, og nævnet kritiserede BT for citatet. BT havde selv rettet artiklen, og da nævnet fandt rettelsen inde i artiklen tilstrækkelig, blev BT ikke pålagt at offentliggøre nævnets kendelse i den løbende nyhedsstrøm.

Sagsnummer: 16-70-01045

Pressenævnet afviser at behandle en klage over en overskrift på bt.dk

17-11-2016

En person klagede over, at bynavnet ”Aalborg” ikke fremgik af overskriften ”Kæmpe brand raserer – en hel by kan se røgen: Beboere i området skal blive indendørs” på bt.dk.
Pressenævnet har afvist at behandle klagen, da klager ikke selv personligt er omtalt i artiklen og derved ikke er klageberettiget.

Sagsnummer: 16-70-00988

Ikke genmæle i selskabstømmer-omtale

17-09-2016

En dømt person klagede bl.a. over udsagnet ”Kendt som danmarkshistoriens største selskabstømmer i 90’erne” i BT. Nævnet anså det for en vurdering.

Sagsnummer: 16-70-00971

Retslægerådets udtalelse gengivet korrekt

20-08-2016

I en omtale af en tiltalts psykiske tilstand var anklagerens generelle kommentar indsat til en konkret omtale af en udtalelse fra Retslægerådet. Rådets udtalelse var korrekt gengivet, og Pressenævnet udtalte hverken kritik af gengivelsen eller den sammenhæng kommentaren var indsat i.

Sagsnummer: 16-70-00966

Kritik af utilstrækkelig rettelse på bt.dk

24-06-2016

Bt.dk oplyste, at en advokats navn figurerede i databasen ”Panama Papers”. Det var imidlertid advokatens bror med samme navn, der fremgik af databasen. Bt.dk rettede efter offentliggørelsen fejlen, men bragte ikke en selvstændig artikel med rettelsen i den løbende nyhedsstrøm på bt.dk. De læsere, der allerede havde læst artiklen, havde derfor ikke tilstrækkelig mulighed for at se rettelsen. Pressenævnet udtalte kritik af bt.dk.

Sagsnummer: 16-70-00958

Omtale af retsmøde for 14 år siden slettes ikke

24-06-2016

En afdelingsleder anlagde i 2002 en erstatningssag mod sin fagforening og foreningens advokat for mangelfuld rådgivning. I forbindelse med et retsmøde omtalte bt.dk sagen. 14 år efter, i 2016, klagede afdelingslederen til Pressenævnet over, at bt.dk havde afvist at slette artiklen. Pressenævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at retsforhandlingerne i 2002 var offentlige, og artiklen kun omtaler forhandlingerne. Nævnet udtalte derfor ikke kritik af bt.dk for ikke at imødekomme afdelingslederens anmodning om sletning efter punkt B. 8 i de vejledende regler.

Sagsnummer: 16-70-00974

Kritik af omtale af drabssag

24-06-2016

BT omtalte en drabssag under overskriften ”Mystisk sexleg gik helt galt: Mand kvalt og fundet død i kørestol – Det ved politiet nu”. Det var imidlertid ikke dokumenteret, at der var tale om en ”sexleg”. Det var alene den sigtedes forklaring. Nævnet udtaler, at BT burde have været kritisk over for sigtedes forklaring, og kritiserer overskriftens formulering, samt at BT ikke udviste størst mulige hensyn over for de pårørende.

Sagsnummer: 16-70-00950

Person i blandet forhold ikke klageberettiget

31-03-2016

En person klagede til Pressenævnet over BT’s artikel ”Ny forskning forklarer: Derfor kan hvide ikke bo med sorte og omvendt”. Klager levede selv i et blandet forhold og anførte, at der ikke var belæg for at skrive, at det multietniske samfund ikke var muligt.
Da klager ikke personligt var omtalt i artiklen, får han ikke klagen behandlet.

Sagsnummer: 15-70-00787

Kritik af misvisende overskrift på bt.dk

29-06-2015

BT skrev ”Dansk lærer bag had-moské: Prædiker krig mod jøder” på bt.dk. Pressenævnet udtaler, at overskriften naturligt må forstås således, at den danske lærer, som omtales længere nede i artiklen, indtager en aktiv rolle i moskéen, og at han også indtog en aktiv rolle i en prædiken, der efter det oplyste skulle være hadefuld mod jøder. I artiklen oplyses det imidlertid alene, at den danske lærer er formand for den forening, som stiller lokaler til rådighed for moskéen. Derfor er overskriften misvisende og har ikke dækning i artiklen. Pressenævnet kritiserer BT for overskriften.

Sagsnummer: 14-70-00730 (Afsagt sammen med sagsnr. 14-70-00731 og 14-70-00734)

Mor fik 26 minutter til at svare

19-02-2015

BT skrev ”Se video: Mor fra ”Stop krigen, mor og far” nægtede sine børn at tage på ferie”. BT sendte artiklen til moren med besked på hurtigt at svare. 26 minutter senere var artiklen lagt på bt.dk, uden at moren havde nået at svare. Pressenævnet kritiserer BT for ikke at give mere tid.

Sagsnummer: 14-70-00638 (Behandlet sammen med sag nr. 14-70-00636 og 14-70-00637)

Kritik for detaljeret skildring af gammel drabssag

01-07-2014

BT skrev om vinderen af et sangprogram, at hendes far er eftersøgt for et bestialsk mord, der fandt sted i 2005. Pressenævnet kritiserer BT for ikke at vise hensyn over for de efterladte til den dræbte.