12 Artikler med emneordet “JydskeVestkysten”

Sagsnummer: 17-70-01064

JydskeVestkysten kritiseres for ikke at indhente en kommentar til kommunens økonomi fra den afskedigede økonomichef

06-03-2017

JydskeVestkysten omtalte i oktober 2016 afskedigelsen af en kommunes økonomichef. Her afviste økonomichefen at udtale sig. I december omtalte JydskeVestkysten kommunens seneste gennemgang af økonomien. Den afskedigede økonomichef blev beskyldt for ”regnefejl” i forbindelse med sit arbejde hos kommunen. Pressenævnet kritiserer JydskeVestkysten for ikke at indhente den tidligere økonomichefs kommentar til de nye oplysninger.

Sagsnummer: 16-70-00978

Læserbrev bragt i to aviser inden for samme koncern

25-06-2016

En læserbrevsskribent indleverede et læserbrev til Kolding Ugeavis. Læserbrevet blev redigeret og også bragt i JydskeVestkysten, der ligesom ugeavisen også er en del af Jysk Fynske Medier. Nævnet udtaler ikke kritik.

Sagsnummer: 16-70-00915

Billede inde fra en spillehal anvendt som genrebillede

13-04-2016

JydskeVestkysten bragte i artiklen ”Razzia afslører stor svindel med automater” en omtale af organiseret snyd med spilleautomater. Til artiklen var indsat et billede taget inde i en spillehal. Ejeren af spillehallen klagede til Pressenævnet over, at der var anvendt et billede fra hans spillehal. Hverken spillehallens navn eller andre karakteristika fremgik af billede, og det fremgik, at der var tale om et ”arkivfoto”. Pressenævnet udtalte ikke kritik.

Sagsnummer: 15-70-00878

Ikke kritik af vurdering

28-01-2016

JydskeVestkysten brugte ordet ”utilregnelige” om Dansk Folkepartis medlemmers ageren. Ikke kritik.

Sagsnummer: 15-70-00886

JydskeVestkysten brugte billede med politikers ægtefælle

28-01-2016

Til en negativ omtale af mandens politiske arbejde var et billede af manden og hans ægtefælle (klager) indsat. Omtalen handlede alene om mandens arbejde.
Det fremgik af artiklen, at omtalen vedrørte manden, og da avisen allerede havde bragt en rettelse, kritiserede Pressenævnet ikke billedbrugen.

Sagsnummer: 15-70-00885

Ikke kritik af overskrift

28-01-2016

Der var blandt andet klaget over JydskeVestkystens overskrift ”DF’er får advarsel fra partitoppen”. Da klager havde været i kontakt med Dansk Folkepartis ledelse, der havde misbilliget klagers udtalelser, fandt nævnet ikke grundlag for at kritisere overskriften.

Sagsnummer: 15-70-00866

Kritik for at offentliggøre personfølsomme oplysninger

17-12-2015

Klager havde selv henvendt sig til JydskeVestkysten og fortalt sin historie. Det blev imidlertid aftalt, at avisen skulle vende tilbage i august. Det gjorde avisen ikke, og i september havde klagers sag hos kommunen taget en anden drejning, og klager ønskede ikke længere at medvirke i artiklen. Artiklen blev offentliggjort alligevel.

Sagsnummer: 14-70-00616

JydskeVestkysten ville ikke slette artikel

27-03-2014

Pressenævnet har afgjort en sag ud fra det nye punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik. Punktet handler om, at meddelelser offentliggjort på internettet kan gøres mindre synlige. Klager ville gerne have en artikel fra 2012 slettet, da den vanskeliggjorde hendes jobsøgning. Avisen afviste, og Pressenævnet finder ikke grund til at kritisere JydskeVestkystens afslag.