8 Artikler med emneordet “Kristeligt Dagblad”

Sagsnummer: 2018-80-0122, 2018-80-0123, 2018-80-0125 og 2018-80-0148

Ikke kritik af artikler og nyhedsindslag om nazistisk fortid på skole

20-12-2018

Politiken, Berlingske og Kristeligt Dagblad omtalte i artikler, og DR 2 i et nyhedsindslag, bragt i januar og februar måned, at en bog vedrørende det tyske parti NSDAPs virksomhed i Danmark før og under 2. verdenskrig havde anført, at der i denne periode var nazistisk aktivitet på en skole i København. Det blev i omtalen kritiseret, at skolen, blandt andet i et festskrift udgivet i 1975, havde undladt at omtale denne aktivitet. Festskriftets beskrivelse af skolens forhold i tiden omkring 2. verdenskrig var skrevet af en tidligere, nu afdød skoleinspektør på skolen.

Den tidligere skoleinspektørs datter klagede til Pressenævnet over omtalen, som ifølge hende var ukorrekt og krænkende. Pressenævnet fandt, at omtalen havde almen interesse. Nævnet havde ikke mulighed for at tage stilling til de konkrete omstændigheder vedrørende omfanget af nazistisk aktivitet på skolen og fandt i øvrigt, at de indklagede medier ikke havde overskredet rammerne for redaktørens redigeringsret. Samtidig fandt nævnet, at medierne på tilstrækkelig vis havde angivet kilden til de omtalte historiske oplysninger. Pressenævnet udtalte ikke kritik.

Sagsnummer: 2018-80-0081

Fond får ret til genmæle i Kristeligt Dagblad

10-08-2018

Kristeligt Dagblad omtalte i artikler i oktober og november 2017, at en fond var etableret af en religiøs bevægelse, og at fonden fortsat havde forbindelser hertil. Fonden ønskede genmæle over for disse oplysninger. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at give fonden genmæle i forhold til oplysningen om, at den fortsat havde forbindelser til bevægelsen. Da nævnet ikke fandt det dokumenteret som utvivlsomt korrekt, at fonden som juridisk person var etableret af den religiøse bevægelse, gav nævnet fonden ret til genmæle i forhold til denne oplysning.

Sagsnummer: 2017-80-0037

FORSKERforum har krav på genmæle over for omtale i Kristeligt Dagblad

08-02-2018

FORSKERforum klagede til Pressenævnet over Kristeligt Dagblads artikel ”Er klimaforskningen den nye inkvisition?”. Kristeligt Dagblads artikel giver et forkert indtryk af, at FORSKERforum mod bedre vidende skulle have citeret en klimaforsker for at have at have udtalt, at en anden klimaforsker ikke er rigtig klimaforsker. FORSKERforum havde ikke citeret klimaforskeren for en sådan udtalelse. Pressenævnet fandt derfor, at FORSKERforum var berettiget til at få bragt et genmæle.

Sagsnummer: 16-70-01012

Klage over lederartikel om SU-modtagere behandles ikke

01-09-2016

En person har klaget over en lederartikel i Kristeligt Dagblad, der generelt omtaler modtagere af Statens Uddannelsesstøtte. Da klager ikke selv er nævnt ved navn i artiklen, afvises klagen på grund af manglende retlig interesse.

Sagsnummer: 16-70-00934

To anonymiserede personer fik sag behandlet

15-04-2016

En præst fortalte i artiklen ”Chikanerede præster mangler hjælp” sin egen oplevelse med chikane. I den forbindelse henviste han til, at chikanen var udført af ”to personer fra sin tidligere valgmenighed i Kolding”. De to personer klagede til Pressenævnet over omtalen, da de mente, at de kunne identificeres. Pressenævnet fandt dem berettiget til at klage over omtalen (havde retlig interesse), men udtalte ikke kritik af omtalen, da omtalen havde dækning i de faktiske forhold, og de to personer var tilstrækkeligt anonymiseret i artiklen.

Sagsnummer: 16-70-00922

Klaget for sent over internetbrevkasse

01-03-2016

En mand mente, han ikke var sløret tilstrækkeligt i et indlæg til brevkassen ”Spørg om livet”. Indlægget var offentliggjort i september 2015, men der var først klaget i januar 2016. Det var efter udløbet af 12-ugers klagefristen, hvorfor Pressenævnet afviser sagen uden behandling.

Sagsnummer: 16-70-00923

Ingen kritik af omtale af Pressenævnets kendelse

25-02-2016

Kristeligt Dagblad bragte en kort notits i ”Avisen under lup. Kristeligt Dagblads redaktionelle årsrapport 2015” om en tidligere kendelse fra Pressenævnet. Der blev klaget til Pressenævnet over, at notitsen ikke var dækkende for Pressenævnets tidligere kendelse. Pressenævnet udtaler ikke kritik, da den meget kortfattede notits i tilstrækkeligt omfang beskriver Pressenævnets tidligere kendelse.

Sagsnummer: 14-70-00671

Bibelfortolkning er ikke møntet på ekskæresten.

25-09-2014

Kristeligt Dagblad skrev artiklen ”Fjendekærligheden har taget overhånd”. En tidligere præst udtaler sig generelt om samværs- og forældremyndighedssager. Ekskæresten har klaget til nævnet, der ikke mener, at hun udtaler sig konkret om sine og ekskærestens tvister.