3 Artikler med emneordet “Lolland-Falsters Folketidende”

Sagsnummer: 2018-80-0140

Ikke kritik af Lolland-Falster Folketidende for omtale af Facebook-debat

23-11-2018

Lolland-Falster Folketidende bragte i april måned en artikel, der indeholdt omtale af debat fra en offentlig Facebook-gruppe. En person klagede over, at hendes debatindlæg på Facebook er omtalt i artiklen. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af Lolland-Falster Folketidendes omtale eller for ikke at have forelagt klager oplysningerne. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at rigtigheden af oplysningerne ikke er bestridt, samt at det klart fremgår af artiklen, at oplysningerne stammer fra en offentlig debat på Facebook.

Sagsnummer: 16-70-01044

Fratrådt direktør får ikke ret til genmæle

19-12-2016

En tidligere kommunaldirektør klagede over, at Lolland-Falsters Folketidende satte tidspunktet for hans fratrædelse i sammenhæng med, at der var opnået enighed om et forlig. De faktiske oplysninger var korrekte, og klager var ikke berettiget til at få bragt et genmæle, ligesom nævnet ikke udtalte kritik.

Sagsnummer: 16-70-01004

Kritik for manglende forelæggelse ved brug af falsk identitet

18-08-2016

Lolland-Falsters Folketidendes journalist udgav sig for at være turist og henvendte sig til klager på en nedlagt campingplads. Klager blev efterfølgende beskyldt for at drive ”sort campingplads”. Pressenævnet kritiserer, at avisen ikke forelagde klager beskyldningerne, så svaret kunne være bragt i samme udgave af avisen. Nævnet udtalte ikke kritik af brugen af den ”falske” identitet som turist.