20 Artikler med emneordet “TV 2”

Sagsnummer: 17-70-01088/2

Patient får ikke medhold i klage over udsendelsen ”Snyd eller borrelia”

29-05-2017

En patient tilknyttet en tysk klinik for diagnosticering af borrelia deltog i udsendelsen ”Snyd eller borrelia”. I udsendelsen fortalte patienten om sine helbredsmæssige forhold. Hun klagede til Pressenævnet over, at TV 2 ikke havde overholdt en aftale om indholdet af udsendelsen. Hun havde derfor ønsket at blive redigeret ud af udsendelsen. Nævnet fandt, at klageren måtte være bekendt med udsendelsens vinkel, da hun gav sit samtykke til offentliggørelsen af de private helbredsoplysninger. Nævnet udtalte ikke kritik.

Sagsnummer: 17-70-01093

Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for omtale ifm. klagers anmodning om sletning

31-03-2017

En person anmodede Ekstra Bladet om at slette nogle artikler fra 2010 og 2011. Artiklerne omtalte en straffesag tilbage i 2010, hvor kvinden var blevet idømt en bøde på 20.000 kroner. Avisen omtalte anmodningen og beskrev samtidig dommen igen. Pressenævnet (flertallet) udtalte kritik af avisens omtale i 2017. Dissens.

Pressenævnet fandt derimod ikke grundlag for at kritisere medierne for ikke at slette eller anonymisere artiklerne fra 2010 og 2011. Nævnet lagde ved vurderingen navnlig vægt på, at kvinden selv havde udtalt sig offentligt om dommen i 2010, at hun også herefter har optrådt i medierne, og at hun må anses for at være en offentlig kendt person. Det bemærkes, at BT og dagbladet Børsen selv valgte at henholdsvis afindeksere og anonymisere nogle artikler. En række andre medier var også anmodet om at slette lignende artikler fra perioden 2010 – 2013. Kendelserne kan læses nedenfor.

Sagsnummer: 17-70-01072

SE OG HØR kritiseres for på ny at omtale en syv år gammel bøde

31-03-2017

En person klagede over, at SE OG HØR på ny omtalte klagers syv år gamle bøde i en artikel om ”De ti kendte krimikvinder”. Klager var i 2010 blevet idømt en bøde på 20.000 kroner. De øvrige ni kvinder i artiklen havde begået betydeligt alvorligere kriminalitet. Pressenævnet udtaler kritik af SE OG HØR for på ny at omtale dommen i den krænkende sammenhæng.

Personen havde også klaget over, at en række medier havde afvist at slette artikler fra 2010 – 2013. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere medierne for ikke at slette disse artikler. Nævnet lagde ved vurderingen navnlig vægt på, at kvinden selv har udtalt sig offentligt om dommen i 2010, at hun også herefter har optrådt i medierne, og at hun må anses for at være en offentlig kendt person. Det bemærkes, at BT og dagbladet Børsen selv valgte at henholdsvis afindeksere og anonymisere nogle artikler. Kendelserne kan læses nedenfor.

Sagsnummer: 17-70-01089, 17-70-01090, 17-70-01091, 17-70-01092, 17-70-01094, 17-70-01095, 17-70-01096, 17-70-01098 og 17-70-01119

En offentlig kendt person får ikke slettet omtale af syv år gammel bøde

31-03-2017

En kvinde klagede over, at en række medier ikke ville slette en række artikler fra 2010 – 2013. Artiklerne omtalte alle en straffesag tilbage i 2010, hvor kvinden var blevet idømt en bøde på 20.000 kroner for at have købt kokain til eget forbrug. Pressenævnet har ikke fundet grundlag for at kritisere medierne for ikke at slette eller anonymisere artiklerne. Nævnet har ved vurderingen navnlig lagt vægt på, at kvinden selv udtalte sig offentligt om dommen i 2010, at hun også herefter har optrådt i medierne, og at hun må anses for at være en offentlig kendt person. Det bemærkes, at BT og dagbladet Børsen selv valgte at henholdsvis afindeksere og anonymisere nogle artikler.

Pressenævnet har i to af sagerne udtalt kritik af SE OG HØR og Ekstra Bladet for artikler bragt i 2017.

Sagsnummer: 17-70-01088/1

Ny postaftale medfører, at klagefristen var overholdt i TV 2-sag

27-02-2017

KLAGEFRIST. Fristen for at klage til Pressenævnet er som udgangspunkt 12 uger. Nævnet modtog en klage indsendt knap 13 uger efter TV 2s afgørelse og derved som udgangspunkt efter klagefristens udløb. Grundet den nye postaftale anses afgørelser sendt med brev (modsat Quickbrev) imidlertid først for at være kommet frem til modtageren fem hverdage efter afsendelsen. Som følge heraf var klagen rettidig og behandles.

Sagsnummer: 16-70-01050

TV 2 får ikke kritik for satiriske kommentarer i tv-udsendelsen ”Natholdet”

24-01-2017

Klager og TV 2 havde aftalt, at klagers tv-optagelser kunne anvendes i programmet. Samtidig blev der imidlertid vist andre optagelser af klager selv, mens værten blandt andet omtalte klager som “terrorist”. Pressenævnet udtalte ikke kritik af omtalen, der fremstod som satiriske kommentarer.

Sagsnummer: 16-70-01043

Ny klage over TV 2’s dokumentar ”Snyd og Borrelia” behandles ikke

21-11-2016

Administratoren af Facebook-gruppen ”Borrelia Lukket” har klaget over TV 2-udsendelsen. Da hverken klageren eller Facebook-gruppen ”Borrelia Lukket” er nævnt i udsendelsen, er klageren ikke klageberettiget. Pressenævnet behandler derfor ikke klagen. Det forhold, at klageren havde opfordret medlemmerne af Facebook-gruppen til at medvirke i udsendelsen, kunne ikke føre til, at klageren havde en sådan interesse i sagen, at hun var klageberettiget.

Sagsnummer: 16-70-01038

Klage over TV 2’s borrelia-udsendelse behandles ikke

07-11-2016

Faren til en borrelia-patient klagede over TV 2-udsendelsen ”Snyd eller Borrelia”. Pressenævnet afviser at behandle klagen, da hverken faren eller datteren medvirker eller er omtalt i udsendelsen. De er derfor ikke klageberettigede.

Sagsnummer: 16-70-00968

Ambulancekørsel har offentlig interesse

21-09-2016

Et ambulanceselskab klagede over TV 2’s omtale af selskabet, herunder blandt andet om selskabets manglende overholdelse af Styrelsen for Patientsikkerheds krav og de ansattes manglende uddannelser. Der var også klaget over, at TV 2 ikke bragte selskabets pressemeddelelser i fuld længde. Pressenævnet udtalte ikke kritik.

Sagsnummer: 16-70-01003

Sag om TV2’s valg af fodboldkommentator genoptages ikke

17-08-2016

Pressenævnet afviste at behandle en sag, hvor en person klagede over TV2’s valg af kommentator under dækningen af EM i herrefodbold 2016. Klagen blev afvist pga. klagers manglende retlige interesse. Klager anmodede efterfølgende om at få sagen genoptaget, da han var uenig i afgørelsen. Nævnet afviste anmodningen.

Sagsnummer: 16-70-00997

Ikke retlig interesse i klage over TV 2’s valg af fodboldkommentator

13-07-2016

En person klagede over, at TV 2 valgte en kvindelig kommentator som ekspert ved EM i herrefodbold 2016. Ifølge klager var kommentatoren ikke valgt ud fra faglige kompetencer, men derimod på baggrund af hendes køn. Klagen afvises på grund af manglende retlig interesse.

Sagsnummer: 15-70-00853

TV 2 får ikke kritik for omtale af to advokater i samværssager

31-05-2016

To advokater klagede over, at DR, TV 2 og Radio24syv havde bragt krænkende omtale af dem. Dertil var der klaget over valget af kilder og manglende forelæggelse. Begge advokater var klageberettiget i forhold til TV 2s omtale. Pressenævnet udtalte ikke kritik i sagen.

Sagsnummer: 16-70-00917

TV 2 gengav synspunkter loyalt i nyhedsudsendelse

17-03-2016

Klager anførte, at der var manipuleret med et klip om ældreforholdene i TV 2 Nyhederne, hvor han udtalte sig om en konkret sag, så det fremstod som en generel holdning. Pressenævnet var uenigt med klager og udtalte ikke kritik af TV 2.

Sagsnummer: 15-70-00838

Kritisk omtale af selvmord

30-10-2015

TV 2 sendte udsendelsen ”Teenage-selvmordene” om et procentvis højere antal selvmord blandt unge i Ringkøbing-Skjern Kommune i forhold til resten af landet. I den forbindelse blev en navngiven piges selvmord omtalt imod familiens ønske. Selv efter TV 2 havde modtaget en klage fra familien, blev udsendelsen genudsendt. Nævnet har kritiseret TV 2.

Sagsnummer: 15-70-00803

Kritik af TV 2 for utilstrækkelig anonymisering af børn

20-08-2015

TV 2 bragte en programserie om forældres konflikter om forældremyndighed og samvær efter en skilsmisse. I programmet ”Med børnene som våben – krigen fortsætter” fulgte man forløbet af en konfliktfyldt skilsmisse, som endte med, at moren mistede retten til samvær med sine to børn. Pressenævnet anerkender morens ret til at fortælle sin historie, men finder ikke, at TV 2 er fritaget for at varetage hensynet til børnene gennem anonymisering. Da børnene ikke var tilstrækkeligt anonymiseret, udtaler Pressenævnet kritik af TV 2. Pressenævnet kritiserer også, at TV 2 viste uddrag fra samtaler mellem børnene og børnesagkyndige, selv om faren, som har forældremyndigheden, ikke havde givet sit samtykke.

Sagsnummer: 15-70-00781

Ikke kritik af interviews med mindreårige

29-06-2015

TV 2 bragte et nyhedsindslag om advokaters rolle i konfliktfyldte forældremyndighedssager. En far og hans to børn medvirkede i indslaget. Under et interview med faren og hans to børn fremsatte de krænkende beskyldninger mod moren til børnene. Pressenævnet finder, at medierne bør udvise et betydeligt hensyn til børn, særligt i sager, hvor de medvirkende børn inddrages i en konfliktfyldt og langvarig strid mellem forældrene. I den konkrete sag finder nævnet efter en samlet vurdering, at TV 2 ikke har tilsidesat hensynet til børnene.

Sagsnummer: 14-70-00640

TV 2 indhentede ikke fuldmagter

28-08-2014

TV 2 får kritik for omtale af institutionen Lyngbo. TV 2 havde ikke indhentet fuldmagter fra en beboer og en tidligere ansat, så institutionen kunne udtale sig.

Sagsnummer: 14-70-00624

13-årig havde ret til at udtale sig

26-06-2014

TV 2 bragte flere indslag med et 13-årigt adoptivbarn. Grunden var en retssag i Etiopien om muligheden for at ophæve adoptionen. Adoptivforældrene har klaget. Pressenævnet kritiserer ikke TV 2 for at undlade at indhente tilladelse fra adoptivforældrene til, at pigen kunne udtale sig.