Indsamling og behandling af personoplysninger
Når du tilmelder dig Pressenævnets nyhedsbrev, behandler nævnet personoplysninger om dig. Formålet er at udsende nyhedsbreve fra www.pressenævnet.dk. Når du accepterer denne erklæring, giver du samtykke til, at Pressenævnet indsamler og behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne sende nyhedsbreve til dig.

Pressenævnet indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

  • Det navn, som du har indtastet
  • Den e-mailadresse, som du har indtastet

Pressenævnet videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter.  Personoplysninger overføres dog til Pressenævnets databehandlere. Nyhedsbrevet udsendes af tjenesten MailChimp, der er etableret i USA. MailChimp er omfattet af Privacy Shield.

Pressenævnet opbevarer dine personoplysninger, indtil du aktivt afmelder dig nyhedsbrevet, eller til Pressenævnet ophører med at udsende nyhedsbrevet.

Hvis Pressenævnet ikke modtager din accept af denne erklæring, vil nævnet ikke kunne imødegå dit ønske om at abonnere på den ønskede service.

Behandlingsgrundlaget
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Dataansvarlig
Pressenævnet er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring. Vores kontaktoplysninger er:

Pressenævnet
Landgreven 4, 4
1301 København K
Mail: sekr@pressenaevnet.dk
Hjemmeside: www.pressenævnet.dk
Telefonnummer: 33155564

Kontaktoplysninger på Pressenævnets databeskyttelsesrådgiver (DPO)
I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du kan også kan rette henvendelse til, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på disse måder:

  • På mail: sekr@pressenaevnet.dk, att. ”databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet.
  • Ved brev: Pressenævnet, Strandgade 100L, stuen, 1401 København K., att. ”databeskyttelsesrådgiver”

Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i Pressenævnets behandling af oplysninger om dig.

Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod Pressenævnets behandling af oplysninger om dig.

Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16-18 ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har desuden ret til at få overført personoplysningerne fra Pressenævnet til en anden dataansvarlig uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Vejledningen findes på Datatilsynets hjemmeside:  datatilsynet.dk.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til Pressenævnet. Du kan se nævnets kontaktoplysninger ovenfor.

Retten til at trække dit samtykke tilbage
Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at klikke på linket ”Afmelde dig fra vores liste” nederst i de nyhedsbreve, du modtager fra Pressenævnet. Du kan også trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Pressenævnet på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor, eller via borger.dk.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf. Såfremt du trækker dit samtykke tilbage, ophører Pressenævnet som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage over Pressenævnets behandling af oplysninger om dig til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet på sikker mail via på borger.dk, ved almindelig mail til dt@datatilsynet.dk eller med brevpost til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Accept
Jeg bekræfter ved min accept af denne erklæring, at jeg er indforstået med de angivne vilkår, herunder at Pressenævnet behandler de nævnte personoplysninger om mig, og at oplysningerne kan overføres til Pressenævnets databehandlere.