Pressenævnets persondatapolitik

 

Indsamling og formål
Pressenævnet behandler personoplysninger for at kunne varetage nævnets funktioner, herunder besvarelse af henvendelser og behandling af klagesager. Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Pressenævnet behandler personoplysninger. Der vil typisk være tale om almindelige ikke-følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på borgere, der retter henvendelse til Pressenævnet. Afhængigt af henvendelsens karakter, kan der også være tale om følsomme personoplysninger. Det kan for eksempel være helbredsoplysninger. Pressenævnet behandler i visse tilfælde oplysninger om personnummer med det formål at kunne sende sikker post via e-Boks.

Dataansvar
Pressenævnet er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger:
Pressenævnet
Landgreven 4, 4.
1301 København K.

CVR-nr. 22 50 79 15
Tlf.: 33155564
Mail: [email protected]
Website: pressenaevnet.dk

Mails, der indeholder fortrolige og/eller følsomme oplysninger, kan sendes med sikker post til Pressenævnet via e-Boks eller Borger.dk. Når du har valgt ”Skriv ny post”, skal du vælge Justitsministeriet som modtager, hvorefter det er muligt fra undermenuen at vælge Pressenævnet som modtager.

Kontaktoplysninger på Pressenævnets databeskyttelsesrådgiver (DPO)
I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du kan også kan rette henvendelse til, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på disse måder:

  • På mail: [email protected], att. ”databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet.
  • Ved brev: Pressenævnet, Landgreven 4, 4., 1301 København K., att. ”databeskyttelsesrådgiver”

Informationssikkerhed
Skriftlige henvendelser til Pressenævnet, herunder klagesager, opbevares elektronisk i ESDH-systemet Workzone, hvor sagerne oprettes, og henvendelser journaliseres. Fysiske sager opbevares aflåst. Fortrolige og følsomme oplysninger sendes med almindeligt brev eller med sikker post via e-Boks.

Den registreredes rettigheder
Efter persondataloven har du som registreret en række rettigheder, når der behandles oplysninger om dig. Du har blandt andet ret til at blive orienteret om, at Pressenævnet behandler oplysninger om dig, ligesom du har ret til at få at vide hvilke oplysninger, Pressenævnet har registreret om dig. Du har også ret til at gøre indsigelse, hvis du mener, at oplysningerne om dig er forkerte.

Sletning af personoplysninger
Pressenævnet sletter personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem i forhold til de formål, som var årsagen til behandlingen af dem. Pressenævnet fastsætter opbevaringsperioden i overensstemmelse med de forpligtelser, Pressenævnet er underlagt i henhold til gældende lovgivning, herunder blandt andet arkivlovens regler.

Pressenævnets hjemmeside
Når du besøger pressenaevnet.dk, vil du blive informeret om indsamling af dine personoplysninger ved brug af cookies. Pressenævnets orientering om cookies, finder du her.

Tilmelding til Pressenævnets nyhedsbrev forudsætter, at du afgiver oplysninger om navn og mailadresse. Formålet med indsamlingen af personoplysninger i den forbindelse er at kunne fremsende Pressenævnets nyhedsbreve, og grundlaget for at behandle dine personoplysninger er dit samtykke. Oplysningerne videregives ikke og slettes, hvis du opsiger dit abonnement på nyhedsbrevet.

Offentliggørelse af kendelser
Pressenævnet offentliggør nævnets kendelser på nævnets hjemmeside, ligesom de lægges på Retsinformation. Inden offentliggørelsen vil navne på klagere, der er fysiske personer, blive fjernet, så de ikke er søgbare. Det samme gælder for andre fysiske personer, såfremt der fremgår oplysninger af fortrolig eller privat karakter om dem. Pressenævnet har anmeldt retsinformationssystemet til Datatilsynet, og kendelserne offentliggøres i overensstemmelse med Datatilsynets vilkår.

Vejledning om klage over behandling af personoplysninger
Hvis du ønsker at klage over Pressenævnets behandling af personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.

Tlf.: 33193200
Mail: d[email protected]

For yderligere oplysninger om klage til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside
datatilsynet.dk