I en artikel bragt i december 2023 omtalte Information en politikers køb af litteratur på en webbutik, hvis kundekartotek var blevet lækket. Politikeren havde til det omtalte køb anvendt sin arbejdsmailadresse. Den omtalte politiker klagede til Pressenævnet blandt andet over, at artiklen indeholdt oplysninger, som krænkede hans privatlivs fred. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at politikeren i kraft af hans virke som folkevalgt politiker er en person, som offentligheden har kendskab til, og at offentlige personer, i højere grad end privatpersoner, må tåle kritisk omtale af deres person og handlinger. Nævnet lagde også vægt på, at politikeren fik mulighed for at kommentere indholdet af artiklen inden offentliggørelsen, og at hans svar på kritikken tydeligt fremgik af artiklen.

En person klagede over Facebook-siden facebook.com/dagbladetinformation. I 2001 anmeldte Dagbladet Information sin hjemmeside information.dk til Pressenævnet efter medieansvarsloven. Avisen har ikke ønsket at anmelde Facebook-siden. Avisens Facebook-side kunne herefter ikke anses for omfattet af medieansvarsloven og Pressenævnets kompetence. Klagen blev afvist uden nærmere behandling.

Pressenævnet kritiserede ikke en artikel, selv om klager kaldte den subjektiv og fjendtlig. Han har klaget over nævnets afgørelse, idet han synes, den er fyldt med fejl og mangler. Pressenævnet finder ikke, at klager kommer med nye oplysninger af betydning og afslår derfor at genoptage sagen.

Klageren klagede over, at bladet havde forkortet hendes læserbrev på en sådan vis, at det blev meningsforstyrrende og/eller forvirrende i forhold til overskriften og konklusionen. Klager klagede endvidere over, at bladet havde afvist et andet læserbrev fra hende, og at bladet i en kommentar havde fremsat nedsættende bemærkninger om klager.