En person klagede til Pressenævnet over, at Folketidende ikke ville slette en artikel bragt i 2022, som omhandlede personens straffedom på 15 måneders fængsel for med vold eller trussel om vold at have tvunget en person til at forsøge at overføre penge samt for røveri eller røveriforsøg. Nævnet fandt, at artiklen indeholdt oplysninger, som måtte anses for særligt belastende for personen, men fandt på baggrund af sagens karakter og alvor sammenholdt med den tid, der er gået, ikke anledning til at udtale kritik af Folketidende for at afvise anmodningen om sletning.

I en artikel bragt i november 2022 omtalte Folketidende et parkeringsselskabs fremgangsmåde i forbindelse med udstedelse af kontrolafgifter ved automatisk nummerpladegenkendelse. Det fremgik af artiklen, at en chefkonsulent fra en interesseorganisation vurderede, at fremgangsmåden ikke var i overensstemmelse med loven. Det omtale parkeringsselskab klagede til Pressenævnet over, at artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at udtalelserne fremstod som chefkonsulentens faglige vurdering, og at parkeringsselskabets svar fremgik af artiklen.

I artikler og i et Facebook-opslag bragt i maj 2020 omtalte Folketidende, at en person var tiltalt for groft misbrug af en kvindens afhængighed af ham i professionel sammenhæng. Ifølge den omtalte tiltale havde personen skaffet sig og en tredjemand seksuelle ydelser hos kvinden. Det fremgik blandt andet af artiklerne, at den tiltalte havde involveret to andre mænd i den omtalte sag. Den tiltalte klagede til Pressenævnet blandt andet over, at det er ukorrekt, at han skulle have involveret mere end én mand i det seksuelle forhold, at Folketidende ikke havde oplyst, at han nægtede sig skyldig i tiltalen. Pressenævnet udtalte kritik af Folketidende for at have bragt den ukorrekte oplysning og for ikke at oplyse om den tiltaltes stillingtagen til skyldsspørgsmålet. Nævnet udtalte ikke kritik af de øvrige klagepunkter.

En person klagede over Folketidendes rettelse af en artikel med omtale af en episode, der fandt sted på personens bopæl. Personen klagede over, at rettelsen var mangelfuld, at han via artiklens oplysninger kunne identificeres, og at omtalen krænkende hans privatliv. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet lagde vægt på, at artiklens oplysninger ikke kunne tjene til identificering af klager, og at Folketidende havde foretaget en behørig berigtigelse.