20 Artikler med emneordet “Formalitetskendelse”

Sagsnummer: 2020-80-0562

Klage afvist på grund af manglende anmeldelse

29-10-2020

En person klagede over en artikel bragt på hjemmesiden document.dk. Personen klagede over, at artiklen indeholdt ukorrekt information. Da hjemmesiden document.dk ikke er anmeldt som medie til Pressenævnet og ikke modtager offentlig mediestøtte, har Pressenævnet ikke kompetence til at behandle klagen, der derfor blev afvist uden behandling.

Sagsnummer: 2020-80-0554

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

30-09-2020

En person klagede over et indslag i radioprogrammet ”Bagklog” bragt af DR på P1. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da klageren ikke er omtalt i indslaget og derfor ikke har retlig interesse.

Sagsnummer: 2020-80-0546

Kanal 5 hører under den britiske tilsynsmyndighed Ofcom

30-09-2020

En person klagede over en udsendelse i en programserie, som blev bragt på Kanal 5, og som fortsat er tilgængelig på hjemmesiden dplay.dk. Da Kanal 5 ikke har dansk sendetilladelse, og dplay.dk ikke er anmeldt til Pressenævnet, er medierne ikke omfattet af medieansvarsloven og derved heller ikke af Pressenævnets område. Kanal 5 hører under den britiske tilsynsmyndighed Office for Communications (Ofcom), hvortil personen i stedet kan klage.

Sagsnummer: 2020-80-0540

B.T.s artikel om corona-smitte ved begravelse behandles ikke af egen drift

23-09-2020

B.T. bragte i august måned en artikel med omtale af smittespredning med coronavirus blandt personer af anden etnisk herkomst end dansk blandt andet baseret på oplysninger fra et notat og kommentar fra en navngiven kilde. Pressenævnet fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt B.T. havde tilsidesat god presseskik ved at bringe den pågældende omtale, ikke kunne anses for at være et spørgsmål af væsentlig eller principiel betydning.

Sagsnummer: 2020-80-0461

DR får kritik for manglende samtykke til at medvirke i dokumentar

18-09-2020

DR bragte i januar 2020 en dokumentarudsendelse om en fotograf, som følges i sit professionelle virke som krigsfotograf i verdens brændpunkter og familielivet i København som fraskilt far til fire børn. Udsendelsen omhandlede blandt andet tiden, da krigsfotografens ekskone, som er mor til hans tre ældste børn, blev bisat. To af afdødes søskende og afdødes far klagede til Pressenævnet blandt andet over DRs offentliggørelse af optagelser fra bisættelsen, som de indgår i, og som de ikke har givet samtykke til blev bragt samt over, at DR havde afvist at slette optagelserne. Nævnet udtalte, at det er nævnets opfattelse, at der skal udvises størst muligt hensyn ved omtale af begravelser og bisættelser. Nævnet fandt herefter, at den forholdsvis beskedne almene interesse i de konkrete optagelser af klagerne måtte vige for hensynet til klagerne, der som pårørende deltog i en privat bisættelse. På den baggrund fandt nævnet, at DR ikke var berettiget til at bringe optagelserne uden klagernes samtykke og udtalte kritik. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af DR for at have afvist klagernes anmodning om sletning.

Sagsnummer: 2020-80-0537

Klage afvist på grund af manglende anmeldelse

21-08-2020

En person klagede over, at document.dk havde afvist at slette en artikel bragt på hjemmesiden. Personen klagede blandt andet over, at artiklen indeholdt ukorrekt og skadelig information. Da hjemmesiden document.dk ikke er anmeldt som medie til Pressenævnet og ikke modtager offentlig mediestøtte har Pressenævnet ikke kompetence til at behandle klagen, der derfor blev afvist uden behandling.

Sagsnummer: 2020-80-0520

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

07-07-2020

DR bragte på dr.dk en artikel med omtale af de svingende medicinprisers konsekvenser for borgerne. En person klagede til Pressenævnet og henviste til, at omtalen som usand bidrager negativt til den demokratiske proces, og at han som licensbetaler har retlig interesse. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da personen, der klagede, ikke var omtalt eller afbildet i artiklen, og derfor ikke har retlig interesse.

Sagsnummer: 2020-80-0511

Sjællandske var berettiget til at afvise læserbrev

29-06-2020

Pressenævnet afviste at behandle en persons klage over, at Sjællandske havde afvist at bringe hans læserbrev ”Næstved kommunes 17 synder”. Personen anmodede efterfølgende om genoptagelse. Personen mente, at nævnet ikke fuldt ud havde taget stilling til hans klage ved ikke at forholde sig til læserbrevet ”Myndighedernes vennetjenester”, idet ”Næstved kommunes 17 synder” blot var vedlagt til orientering. Da læserbrevet ”Myndighedernes vennetjenester” ikke var indgået i nævnets behandling af personens klage, imødekom Pressenævnet anmodningen om genoptagelse. Under den fornyede behandling afviste Pressenævnet at behandle klagen med henvisning til, at redaktøren som udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad der bringes i avisen.

Sagsnummer: 2020-80-0492

DRs reportage om præsident Trump behandles ikke af egen drift

09-06-2020

DR bragte i april måned i programmet ”21 Søndag” en kritisk reportage om præsident Donald Trumps håndtering af corona-krisen. Reportagen blev bragt til illustration af billedmateriale blandt andet fra den amerikanske valgkamp i 2016. Det var oplyst af DR, at der ved offentliggørelsen forekom tekniske problemer, der kan have givet anledning til fejl i tidsangivelser i indslag. Pressenævnet fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt DR havde tilsidesat god presseskik ved i reportagen at bringe en tidligere optagelse fra en anden situation, ikke har en sådan karakter, at der er grundlag for at tage sagen op til behandling af egen drift.

Sagsnummer: 2020-80-0487

Berlingskes satiriske omtale i RokokoPosten behandles ikke af egen drift (Dissens)

14-05-2020

Berlingske bragte i RokokoPosten artiklen ”RokokoPosten: CEPOS: Lad overflødige mennesker dø”. Artiklen indeholdt omtale af en fiktiv pressemeddelelse fra tænketanken CEPOS, som vurderer de potentielle effekter af coronavirussygdommen Covid-19, herunder om en mulig samfundsøkonomisk fordel ved ”overflødige menneskers bortgang”. Det var ikke angivet i den trykte udgave af artiklen, at RokokoPosten indeholder satirisk omtale.

Pressenævnet (flertallet) fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt Berlingske havde tilsidesat god presseskik ved at bringe den satiriske omtale, ikke har en sådan væsentlig og principiel betydning, at der er grundlag for at tage sagen op til behandling af egen drift. Et mindretal fandt, at der er grundlag for at tage sagen op til behandling af egen drift, da spørgsmålet om, hvorvidt satirisk indhold skal deklareres, er et spørgsmål af væsentlig og principiel betydning.

Sagsnummer: 2020-80-0482

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

01-05-2020

Berlingske bragte i ”Rokoko-posten” satirisk omtale af de potentielle positive effekter af covid-19. En person klagede til Pressenævnet og henviste til, at omtalen var krænkende, og at han som folkepensionist havde retlig interesse ved at være indirekte omtalt. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da personen, der klagede, ikke var omtalt eller afbildet i udsendelsen, og derfor ikke har retlig interesse.

Sagsnummer: 2020-80-0486

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

01-05-2020

Politiken bragte en leder med omtale af forholdene i forbindelse med besættelsen af Danmark i 1940 og tiden efter.
En gruppe bestående af et bestyrelsesmedlem i 3F sømændene, et medlem af Sømændene og forhenværende søfartspolitisk ordfører samt en tidligere formand for Sømændenes Forbund klagede til Pressenævnet og henviste til, at omtalen var en hån mod de danske sømænd, der sejlede i tjeneste under 2. verdenskrig. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da klagerne ikke er omtalt i lederen og derfor ikke har retlig interesse.

Sagsnummer: 2019-80-0428

Organisation har ikke retlig interesse

23-03-2020

Organisationen META-Health International CIC klagede til Pressenævnet over en udsendelse og en artikel med kritisk omtale af en alternativ behandler, som tilbyder behandlinger baseret på ”metasundhed”, herunder omtale af dennes behandlings- og markedsføringsmetoder. Organisationen henviste til, at behandlingsmetoden ”metasundhed” kritiseres generelt i udsendelsen og artiklen, og at organisationen er indehaver af det registrerede danske varemærke ”METAsundhed” og det europæiske varemærke ”META-Health”. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da organisationen ikke er omtalt i udsendelsen eller i artiklen og derfor ikke har retlig interesse.

Sagsnummer: 2020-80-0472

Sjællandske var berettiget til at afvise læserbrev

20-03-2020

En person klagede over, at Sjællandske ikke bragte hans læserbrev. Da redaktøren som udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad man vil bringe, afviste Pressenævnets formand klagen.

Sagsnummer: 2020-80-0467

Taxachauffører har ikke retlig interesse

25-02-2020

DR bragte omtale i artikler og en radioudsendelse om en verserende retssag, hvor der var rejst tiltale efter terrorlovgivningen. En gruppe bestående af taxachauffører, taxavognmænd samt en flexchauffør klagede til Pressenævnet og henviste til, at DRs valg af betegnelsen ”taxachaufføren” til en af de tiltalte var krænkende for deres virke som taxachauffører, da der rettelig var tale om en ”uberchauffør”. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da klagerne ikke er omtalt i artiklerne eller i udsendelsen og derfor ikke har retlig interesse.

Sagsnummer: 2019-80-0431

Brancheforening har ikke retlig interesse

10-02-2020

DR bragte omtale i artikler og en radioudsendelse om en verserende retssag, hvor der var rejst tiltale efter terrorlovgivningen. Brancheforeningen Taxiførere i Danmark (TID) og 3F/Københavns Chauffører klagede til Pressenævnet og henviste til, at DRs valg af betegnelsen ”taxachaufføren” til en af de tiltalte var krænkende for taxierhvervet, da der rettelig var tale om en ”uberchauffør”. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da organisationen ikke er omtalt i artiklerne eller i udsendelsen og derfor ikke har retlig interesse.

Sagsnummer: 2019-80-0435

Artikel på journalisten.dk var indbragt for sent til Pressenævnet

07-02-2020

En person klagede over en artikel bragt den 14. januar 2016 på journalisten.dk og henviste til, at artiklen efterfølgende var redigeret, da artiklen indeholder links til Facebook-opslag med uddybende oplysninger, der ikke længere er tilgængelige. Klagen var indbragt for Pressenævnet efter udløbet af 12-ugers klagefristen, og der gælder ikke en ny 12-ugers frist, fordi artiklen indeholder links til opslag, der ikke længere er tilgængelige. Klagen blev derfor afvist uden nærmere behandling.

Sagsnummer: 2020-80-0457

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

06-02-2020

En person klagede over Frederiksborg Amtsavis brug af betegnelsen ”kontormus” i en artikel med omtale af en kvindes karriereskifte fra kontormedarbejder til selvstændig erhvervsdrivende som kropsterapeut. Personen, der klagede, var ikke omtalt eller afbildet i udsendelsen, og Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen på grund af manglende retlig interesse.

Sagsnummer: 2019-80-0433

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

24-01-2020

En person klagede over en artikel med omtale af en episode på borgmesterkontoret i Odense. Personen, der klagede, var ikke omtalt eller afbildet i udsendelsen, og Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen på grund af manglende retlig interesse.

Sagsnummer: 2019-80-0434

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

15-01-2020

En person klagede over en artikel om en ny paneldeltager i programmet ”Løvens Hule” bragt af DR på dr.dk. Personen, der klagede, var ikke omtalt eller afbildet i udsendelsen, og Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen på grund af manglende retlig interesse.