Sagsnummer: 2019-80-0381

DRs ordvalg i titel på programserie behandles ikke som egen drift-sag

02-12-2019

DR bragte i februar måned en programserie, hvor hovedpersonen, der har cerebral parese, gennem en skønhedskonkurrence for handicappede ønsker at belyse, at man godt kan være attraktiv og samtidig have et handicap. Hovedpersonen havde selv valgt titlen på programserien. Pressenævnet fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt DR havde tilsidesat god presseetik ved at anvende den pågældende titel til programserien, ikke i sammenhængen kunne anses for at være et spørgsmål, hvor der var grundlag for at tage sagen op til behandling af egen drift.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: