Sagsnummer: 2019-80-0352

Afvisning af klage over Politiken på grund af fristoverskridelse

24-07-2019

En person klagede over en artikel i Politiken. Klagen var indbragt for Pressenævnet efter udløbet af 12-ugers klagefristen. Klagen blev derfor afvist uden nærmere behandling.

Hele kendelse kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: