Medieansvarsloven fastslår, hvem inden for mediet der har det strafferetlige og erstatningsretlige ansvar for indholdet af mediet. Herudover fastslår loven, at mediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik, og loven fastsætter regler om genmæle. Pressenævnet kan behandle klager over overtrædelse af god presseskik og spørgsmål om genmæle.

Lov om massemediers informationsdatabaser fastlægger det regelsæt, der gælder for informationsdatabaser, herunder de offentligt tilgængelige informationsdatabaser, der er anmeldt til Pressenævnet efter lovens § 6.

Pressenævnets forretningsorden er fastsat af justitsministeren og fastlægger de nærmere regler for nævnets sagsbehandling.

Vejledende regler om god presseskik, er det etiske regelsæt, der gælder for medierne.