Sagsnummer: 16-70-01035

Klage over debatredaktørs Twitter-side behandles ikke

20-10-2016

Foreningen Far klagede over en udtalelse på Politikens debatredaktørs personlige Twitter-side. Da Twitter-siden ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, har nævnet ikke kompetence til at behandle klagen, som afvises. Det forhold, at Twitter-siden er oprettet af en person, der er ansat som redaktør hos Politiken, kunne ikke føre til et andet resultat.

Foreningen Far har klaget til Pressenævnet, idet foreningen mener, at [Debatredaktøren] har tilsidesat god presseskik ved at bringe udtalelsen ”foreningen far må juble” på hjemmesiden twitter.com/[Debatredaktørens navn] den 7. august 2016.

[Debatredaktøren] tweetede den 7. august 2016 følgende:
”Flot arbejde af statsforvaltningen – foreningen far må juble – ligestilling og delt forældremyndighed til døden.”

Udtalelse blev bragt i sammenhæng med et link til artiklen ”Uhyggelige detaljer fra retten: 8-årig datter var rædselsslagen for sin far”, der blev bragt på hjemmesiden dagens.dk den 6. august 2016. Artiklen omhandler en otteårig piges dødsfald, som fandt sted, da pigen var på samvær hos sin far.

Foreningen Far har til støtte for klagen blandt andet anført, at udsagnet er groft og usandt. Udsagnet er offentliggjort på [Debatredaktøren]s Twitter-side, hvor der blandt andet er links til politiken.dk. Dertil er hun ansat som debatredaktør på Politiken. [Debatredaktøren]s Twitter-side bør således betragtes som Politikens, og klagen over udsagnet bør behandles af Pressenævnet af principielle hensyn.

Pressenævnets formand udtaler:
Da hjemmesiden twitter.com/[Debatredaktørens navn] ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen over udtalelsen på Twitter-siden hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1. Det forhold, at [Debatredaktøren] er ansat hos Politiken, der har anmeldt sin hjemmeside politiken.dk til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, kan ikke føre til et andet resultat.

 

Afgjort den 19. oktober 2016.

Del på sociale medier ved at klikke her: