Sagsnummer: 2019-80-0309

Ingeniøren får kritik for manglende forelæggelse af udokumenterede udsagn

11-11-2019

Ingeniøren bragte i artikler i februar måned kritisk omtale af stridigheder mellem en entreprenør og en bygherre på byggeri, herunder entreprenørens manglende opfyldelse af sine kontraktmæssige forpligtelser. Entreprenøren klagede til Pressenævnet over, at Ingeniøren havde bragt ukorrekte og krænkende udsagn, samt over manglende forelæggelse. Nævnet fandt, at udsagnene kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for entreprenøren og udtalte på den baggrund kritik af Ingeniøren for at bringe udsagnene uden nærmere dokumentation herfor, samt for manglende forelæggelse.

Hele kendelse i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: